• 1997

  Súťaž CSNM, Paríž (FR)

  1. cena v odbore baroková priečna flauta

 • 1987

  Medzinárodná rozhlasová súťaž mladých hudobníkov Concertino Praga

  čestné uznanie

 • 1986, 1988

  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

  dvakrát 1. cena

x