• 1973

  absolvovanie Konzervatória Bratislava (Ida Černecká)

 • 1975 – 1976

  študijný pobyt v milánskej La Scale

 • 1977

  debut vo viedenskej Štátnej opere a v Metropolitnej opere v New Yorku

 • 1978

  prvé vystúpenie v Covent Garden v Londýne a vo Veľkom divadle v Moskve

 • 1979

  prvé vystúpenie na doskách La Scaly

 • od 1990

  celoslovenská detská spevácka súťaž ľudových piesní pod názvom Slávik Slovenska pod jeho záštitou

 • od 2001

  predseda poroty Medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka v Karlových Varoch

 • 2006 – 2010

  umelecký šéf Opery Štátneho divadla Košice

 • 2010 – 2012

  riaditeľ Opery SND

 • 2013 – 2018

  riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme

Peter Dvorský sa stal najžiadanejším slovenským umelcom na najvýznamnejších operných scénach sveta. Spieval po boku známych operných sólistov a pod taktovkou renomovaných svetových dirigentov.

Hosťoval na viac ako šesťdesiatich scénach v dvadsiatich piatich krajinách sveta. Venoval sa aj koncertnej činnosti (interpretácia oratórnej a piesňovej tvorby). Bol riaditeľom Opery SND (od 21. mája 2010 do 31. júla 2012). Je členom medzinárodných porôt a lektorom majstrovských kurzov doma i v zahraničí.

x