• 1997

  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

  1. miesto v 2. kategórii

 • 1996

  Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava (SK)

  3. cena v 1. kategórii

 • 1994

  Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti, Vráble (SK)

  1. miesto

x