• 1990 – 1997

  Konzervatórium v Bratislave (spev – Alžbeta Bukoweczká) titul Najlepší absolvent

 • 1997 – 2002

  VŠMU (operný a koncertný spev – Peter Mikuláš)

 • 2002 - 2003

  Konzervatórium mesta Viedeň (Manfred Equiluz)

 • 1994 – 1997

  sólista Bratislavského chlapčenského zboru

 • 2000 – 2005

  sólista detskej opery Picollino vo Viedni

 • od 2011

  člen Viedenskej štátnej opery (zbor a menšie sólové postavy)

Jaroslav Pehal intenzívne spolupracoval so súborom starej hudby Musica Aeterna. V rámci združenia mladých umelcov Harmonia Seraphica sa venuje interpretácii diel sakrálnej hudobnej literatúry. Od roku 2005 spolupracuje s klaviristom Dušanom Stankovským (nemecká, francúzska a ruská piesňová tvorba, židovské piesne). V spolupráci s Hudobným centrom sa prezentoval piesňovými koncertami a recitálmi (Matiné v Mirbachovom paláci, Storočnica Eugena Suchoňa). V roku 2013 spolu s klaviristom D. Simandlom uviedol recitál piesní G. Verdiho pri príležitosti 200. výročia narodenia skladateľa (koncerty v Hlohovci, Bratislave, Viedni a i.).

Operné účinkovania: v mníchovskom Residenztheater v opere Henryho Purcella The Fairy Queen; v rámci festivalu Isny Oper 2003 (Nemecko) – ako kráľ René v Čajkovského opere Jolanta, Simone v Pucciniho jednoaktovke Gianni Schicchi; postava Pistolu vo Verdiho opere Falstaff (2004).

Sólové postavy na scéne Viedenskej štátnej opery: L. Janáček: Z mrtvého domu (Vězeň Kovář), R. Strauss: Rosenkavalier (Ein Hausknecht), G. Rossini: Barbier zo Sevilly (Ambrogio), G.Puccini: Bohéma (Seržant), G.Donizetti: Dcéra pluku (Korporál).

Jaroslav Pehal je aj organizátorom a režisérom predstavení detskej opery. Hudobné centrum uvádza pod jeho režijným vedením aktuálne výchovné koncety: W.A.Mozart: Malá čarovná flauta a Opera nás zabáva: G.Donizetti – Nápoj lásky pre deti, v ktorých účinkujú mladí adepti operného umenia.

Od roku 2013 účinkuje v mužskom speváckom oktete Danubius Octet Singers.

x