• 1972 - 1977

  Konzervatórium v Bratislave (kompozícia - Jozef Sixta, klavír - Mikuláš Strausz, dirigovanie - Kornel Schimpl, Adolf Vykydal, Gerhard Auer)

 • 1977 - 1982

  VŠMU (Ladislav Slovák, Bystrík Režucha, Peter Hradil, Gerhard Auer)

 • 1982 - 1985

  druhý dirigent Štátnej filharmónie Košice

 • 1985 - 1990

  šéfdirigent Štátnej filharmónie Košice (po Ladislavovi Slovákovi)

Richard Zimmer vyrastal v umeleckom prostredí (matka bola výtvarníčka, otec Ján Zimmer a starý otec Jozef Grešák hudobní skladatelia). Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pôsobil v rokoch 1982 - 1985 ako druhý dirigent Štátnej filharmónie Košice. V období rokov 1985 – 1990 prevzal po Ladislavovi Slovákovi post šéfdirigenta tohto telesa. Okrem vyše stovky koncertov, ktoré absolvoval so ŠF Košice doma i v zahraničí, hosťoval v Nemecku, Španielsku, Maďarsku, Francúzsku a na Kube. Nahrával pre bývalý Československý rozhlas a televíziu. Od deväťdesiatych rokov minulého storočia sa venuje podnikaniu.

x