• 1992 – 1996

  štúdium na gymnáziu

 • 1996 – 2001

  Cirkevné konzervatórium v Bratislave (cirkevná hudba)

 • 2001 – 2008

  VŠMU (zborové dirigovanie – Blanka Juhaňáková, orchestrálne dirigovanie – Ondrej Lenárd)

 • 2000 – 2011

  zbormajster chrámového zboru Kyrillomethodeon v Bratislave

 • 2001 – 2003

  zbormajster Speváckeho zboru Cirkevného konzervatória v Bratislave

 • od 2004

  znovuzakladateľ, umelecký vedúci a dirigent Detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu v Bratislave

 • v sezóne 2009/2010

  hosťujúci dirigent Štátnej opery v Banskej Bystrici

 • od 2011

  člen Poradného zboru celoštátnej súťaže a prehliadky mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva

 • od 2015

  druhý dirigent a hlavný dramaturg Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu

 • od 2022

  zbormajster Speváckeho zboru mesta Bratislavy

Kokoš sa predstavil na mnohých hudobných festivaloch (medzinárodný festival Musica sacra v Nitre 2004, Festival sakrálneho umenia Košice 2005, medzinárodný festival Duchovnej hudby v Brne 2008, Europäische Johann Strauss Bühnenwerke Festival 2009, Medzinárodný festival Petra Dvorského Jaromeřice nad Rokytnou 2012, Dvořákova Olomouc 2013 a i.). Pravidelne spolupracuje so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, s ktorým okrem koncertnej činnosti nahral viacero zaujímavých titulov. Dirigoval viaceré domáce telesá ako Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Cappella Istropolitana, Solamente naturali, Dámsky komorný orchester, Trnavský komorný orchester, Viva Musica Festival Orchestra a tiež Moravskú filharmóniu Olomouc, ženský spevácky zbor SAJERA z Japonska či Big Band Gustáva Broma. Od roku 2006 spolupracuje s Johann Strauss orchestrom v nemeckom Coburgu, kde je pravidelným hosťom. Spolupracoval s poprednými slovenskými koncertnými umelcami ako sú speváci – A. Kučerová, A. Kohútková, E. Hornyáková, D. Jenis, M. Dvorský, O. Klein, L. Ludha, G. Beláček, N. Higano, L. Máčiková, T. Juhás, O. Šaling, inštrumentalisti – A. Predmerská–Zúriková, E. Prochác, R. Kákoni, T. Nemec, M. Svetlík a ď.

V júni 2007 debutoval na medzinárodnom opernom festivale Smetanova Litomyšl, kde uviedol v českej premiére Kubičkovu operu Kristov dotyk. V júli 2008 sa predstavil na medzinárodnom festivale Viva Musica! v Bratislave, ako aj na medzinárodnom hudobnom festivale – Summa Cum Laude vo Viedenskej filharmónii. V decembri v tom istom roku uviedol premiéru Kubičkovej opery Marína Havranová, ktorá odznela pri príležitosti osláv 160. výročia vzniku prvej Slovenskej národnej rady.

V júli 2009 debutoval so Štátnou filharmóniou Košice, s ktorou premiérovo uviedol Kubičkovu operu Šavol. V septembri 2009 pod jeho taktovkou odznela v Rosenthal-Theater Selb Straussova opereta Wiener Blut.

V rokoch 2010 – 2011 absolvoval s orchestrom Cappella Istropolitana prvé česko–slovenské symfonické turné speváka a skladateľa Miroslava Žbirku. Predstavil sa aj na XXX. ročníku Letných olympijských hier v Londýne, kde v slávnom Sadlers Wels divadle spolu s Miroslavom Žbirkom a svetovou art–rockovou legendou Jonom Andersonom, dirigoval Slovenský reprezentatívny koncert.

Adrian Kokoš je uznávaným interpretom a propagátorom slovenskej vokálno-inštrumentálnej hudby, nahral viacero hudobných titulov pre vydavateľstvá Slovak Radio Records a Universal Music. Pravidelne sa podieľa na umeleckých programoch pre Rozhlas a televíziu Slovenska a Českú televíziu.

x