• 2018

  VARILA MYŠIČKA KAŠIČKU

  CD R1970001-3-231

  1. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Varila myšička kašičku

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  2. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Jeden kováč koňa kuje

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  3. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Hijó, hijó, na koníčku

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  4. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Kvá, kvá kvačica

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  5. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Osievame múčku

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Dana rúčky, dana

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  7. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Chodí pavúk po papuči

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  8. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Haju, haju, hajušky

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  9. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Kolo, kolo mlynské

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  10. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Ťap, ťap, ťapušky

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

 • 2017

  ALMA NOX

  CD - Diskant DK 0174-2231

  1. Ján Levoslav Bella: Vianoce

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  2. Ján Levoslav Bella: Uns ist zum Heil ein Kind geboren (Lebo dieťa sa nám narodilo)

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa pastoralis Alma nox

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  4. Ilja Zeljenka: Missa serena

   Martin Mikuš (bbr), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

 • 2016

  SLOVAK CONCERTOS

  CD - Hudobný fond SF 00882131

  1. Eugen Suchoň: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a

   Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  2. Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 1

   Nora Skuta (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Dušan Štefánek (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Koncert pre klarinet a orchester

   Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

 • 2011

  LUGI CHERUBINI : JOSEPH HAYDN

  CD - Slovak Radio Records RB 0340-2031

  1. Luigi Cherubini: Requiem in C minor

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  2. Joseph Haydn: Missa brevis Sancti Johannis de Deo in B flat major, Hob.XXII:7, Kleine Orgelmesse

   Eva Šušková (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  3. Joseph Haydn: Te Deum for Empress marie Therese, Hob.XXIIIc:2

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Daniela Belancová (org), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

 • 2007

  ČAS PRE ANJELOV

  CD - RB – vydavateľstvo Slovenského rozhlasu RB 0315-2731

  • Adrian Kokoš (dir.), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu

  • úpravy slovenských ľudových kolied a sakrálne skladby
   Adeste Fideles – Dnešný deň sa radujme – Ja som malý, neveličký – My sme chlapci malí – Sem pastieri – Koledy zo zbierky Paulina Bajana – Do hory, do lesa – Do mesta Betlehéma – Hej, hej pastieri – Pán Boh daj Vám dobrý večer – Sem, sem kresťania – Búvaj dieťa krásne – Panis Angelicus – Agnus Dei – Tichá noc
x