• 1957

  absolvovala hudobnú vedu a históriu na FF UK v Bratislave

 • 1957 – 1961

  redaktorka hudobných edícií v Slovenskom vydavateľstve krásnej literatúry v Štátnom hudobnom vydavateľstve, neskôr vedúca redakcie hudobnín a kníh o hudbe

 • 1961 – 1966

  redaktorka Štátneho hudobného vydavateľstva, neskôr redaktorka vo Vydavateľstva Supraphon

 • od 1966

  pracovníčka divadelného oddelenia Ústavu slovenskej literatúry SAV, od 1973 divadelnej sekcie Umenovedného ústavu SAV

 • 1970 – 1979

  výkonná redaktorka časopisu Slovenské divadlo

 • od 1990

  vedecká pracovníčka Kabinetu divadla a filmu SAV

Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zaoberala bádaním dejín opery Slovenského národného divadla najmä v medzivojnom období. Zaoberala sa problematikou slovenskej filmovej hudby ako aj novou tvorbou slovenských skladateľov.

Významná je jej spolupráca so Slovenským rozhlasom, pre ktorý autorsky pripravovala dialógy so skladateľmi a interpretmi, za ktoré získala viaceré ocenenia.

x