2004

DOHNALOVÁ, Lýdia: Naďa Földváriová: Dialóg s časom

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 9, s. 46

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Dialóg s časom

Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 14 – 22
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

GODÁR, Vladimír: Naďa Földváriová: Dialóg s časom

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 3 – 4, s. 537 – 539

2003

ZELJENKA, Ilja: Naďa Földváriová

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 2, s. 3

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: K imperatívu rozhlasovej hudby

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 88 – 90
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Hranice hudby

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 28 – 32
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa – ZELJENKA, Ilja: Čas života a čas hudby

S Iljom Zeljenkom

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 51 – 56
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, pozri Československý rozhlas, 16. 2. 1980)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Nad päťdesiatkou Zuzany Marczellovej

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 100
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Umenie jednoduchosti

Nad sedemdesiatkou profesora Kresánka

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 143 – 148
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, pozri Československý rozhlas, 19. 12. 1983)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Polarity filmovej hudby

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 22 – 25
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Filmová hudba v dialógu

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 11 – 13
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Dve prekvapenia

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 35
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, recenzia, Ladislav Kupkovič: Mäso kríža, premiéra skladby, Ivan Parík: Sonáta, Komorné združenie pre novú hudbu)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Paralely poetiky prvého desaťročia Opery SND

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 124 – 125
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Téma vo folklórnej filmovej hudbe

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 25 – 27
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

1994

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Hranice hudby

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1994, Bratislava, roč. 20, č. 1, s. 181 – 185
(Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 42, 1994, č. 1, s. 42 – 48)

1994

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa – BÁZLIK, Miroslav: Čas pre drámu

S Mirom Bázlikom, skladateľom, interpretom a vyznávačom algebraickej topológie

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1994, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 42, č. 1, s. 80 – 87
(Tvorba T, roč. 3 (12), č. 3 (1993), s. 1 – 3)

1993

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Téma vo folklórnej filmovej hudbe

Filmový sborník historický 4. Česká a slovenská kinematografie 60. let. Sborník z konference, Praha 21. – 22. března 1991, Národní filmový archív, 1993, Praha
(196 s., 1. vyd.)

1993

MARCZELLOVÁ, Zuzana: Naďa Földváriová

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 3, s. 2

1992

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Polarity filmovej hudby

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1992, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 40, č. 4, s. 420 – 422

1990

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Filmová hudba v dialógu

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1990, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 38, č. 2, s. 177 – 180
(Krotká, 1968, autor hudby: Zdeněk Liška, réžia: Stanislav Barabáš, Krotká, slovenský TV film, filmová hudba)

1990

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Gramatika slovenskej opery

Igor Vajda: Slovenská opera. Operná tvorba súčasných slovenských skladateľov a ich predchodcov. Opus, Bratislava 1988, 366 strán

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1990, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 96 – 97

1989

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1989, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 37, č. 1, s. 3 – 11

1989

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Milan Zuna a Oskar Nedbal

Podiel českej hudby na rozvoji slovenskej hudobnej kultúry. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 17. Horváthová, Katarína (zost.), 1989, Mestský dom kultúry a osvety, Bratislava
(162 s., 1. vyd., Oskar Nedbal, 1874 – 1930, Milan Zuna, 1881 – 1960, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Zborník prác zo 17. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1988, 6. októbra 1988)

1989

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Súradnice medzivojnovej opery (Oskar Nedbal)

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 5, s. 12
(Dialóg s časom, Bratislava, 2003, 148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 120 – 123)

1989

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

Vojna v umení – umenie vo vojne. Zborník referátov zo seminára Slovenskej umenovednej spoločnosti pri SAV a Umenovedného ústavu SAV, Mistrík, Miloš (zodp. red.), 1989, Umenovedný ústav SAV, Bratislava
(165 s., 1. vyd.)

1987

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Úsilie o moderný operný výraz v rokoch 1920 – 1938

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1987, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 35, č. 1, s. 45 – 50
(Opera, Slovenské národné divadlo, Bratislava)

1983

MARCZELLOVÁ, Zuzana: K životnému jubileu Nade Földváriovej

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 4, s. 7

1981

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa – KRESÁNEK, Jozef: Homeostáza

S profesorom Jozefom Kresánkom

Dialóg s časom, 1981, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 72 – 75
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, pozri Československý rozhlas, 16. marca 1981)

1981

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Milan Zuna (K storočnici)

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 24, s. 8
(Dialóg s časom, Bratislava, 2003, 148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 116 – 119)

1976

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prvá syntéza na pôde opery Slovenského národného divadla

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1976, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 24, č. 1, s. 1 – 20
(Opera SND 1918 – 1928, pozri Dialóg s časom, Bratislava, 2003, 148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, s. 133 – 142)

1971

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Roman Berger a nielen hudobná poetika

Slovenská hudba, 1971, Bratislava, roč. 15, č. 1, s. 16 – 21

1971

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: K imperatívu rozhlasovej hudby

Slovenská hudba, 1971, Bratislava, roč. 15, č. 8, s. 303 – 304

1970

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Vztyčovanie klenby

Hudobný život, 1970, Bratislava, roč. 2, č. 5, s. 1 – 3

1970

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Uvažovanie o filmovej hudbe

Diskutujúci: Naďa Földváriová, Jozef Malovec, Emil Lehuta, Ilja Zeljenka, Ivan Stadtrucker, Dušan Hanák, Ladislav Gerhardt, Roman Berger, Štefan Uher

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1970, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 18, č. 1, s. 36 – 47
(Dialóg s časom, Bratislava, 2003, 148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, s. 133 – 142)

1970

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Theodorovi W. Adornovi

(Nekrológ)

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1970, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 18, č. 1, s. 159

1970

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

Slovenská hudba, 1970, Bratislava, roč. 14, č. 5 – 6, s. 168 – 171

1969

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Úskalie syntézy

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1969, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 17, č. 1, s. 151 – 152
(Opera Tibora Andrašovana Biela nemoc v SND)

1969

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smútok sluší recesii

Slovenská hudba, 1969, Bratislava, roč. 13, č. 6 – 7, s. 240 – 245
(II. medzinárodné semináre pre súčasnú hudbu v Smoleniciach, 31. marca – 4. apríla 1969)

1968

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Opera faktu?

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1968, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 16, č. 1, s. 142 – 143

1968

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Čo s operným divadlom?

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1968, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 16, č. 3, s. 431 – 432

1968

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Minulosť ako predmet

(K premiére Moyzesovho Udatného kráľa)

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1968, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 16, č. 2, s. 286 – 287

1967

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Vynálezca hudby

(K 85. životnému jubileu Igora Stravinského)

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1967, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 15, č. 4, s. 559 – 560

1967

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa – BÁZLIK, Miroslav: S Miroslavom Bázlikom o opere

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1967, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 15, č. 3, s. 366 – 371

1967

kol.: Medzi dvoma sjazdmi. O tvorbe za okrúhlym stolom

Slovenská hudba, 1967, Bratislava, roč. 11, č. 1, s. 2 – 20

1967

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: O fantázii v mašinérii

Slovenská hudba, 1967, Bratislava, roč. 11, č. 2, s. 61 – 63

1965

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Hudba dneška – hudba každodenná

Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 3, s. 136

1964

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Dve prekvapenia

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1964, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, č. 2, s. 302 – 303
(recenzia, Ladislav Kupkovič: Mäso kríža, premiéra skladby, Ivan Parík: Sonáta, Komorné združenie pre novú hudbu)

1962

PRAŽÁK, Přemysl: Osobnosti českej hudby 2.

Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava
(333 s., 1. vyd., z českého rukopisu preložila Naďa Földváriová)

1961

PRAŽÁK, Přemysl: Osobnosti českej hudby 1.

Štátne hudobné vydavateľstvo, Praha
(387 s., 1. vyd., z českého rukopisu preložila Emília Nemsilová, kapitolu J. B. Foerster preložila Naďa Földváriová)

1961

LUNAČARSKIJ, Anatolij Vasilievič: Hudba a revolúcia

Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava
(131 s., 1. vyd., z ruského originálu preložila a doslov napísala Naďa Földváriová, výber zostavil Ladislav Mokrý)

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Dialóg s časom

  Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 1962

  PRAŽÁK, Přemysl: Osobnosti českej hudby 2.

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava
  (333 s., 1. vyd., z českého rukopisu preložila Naďa Földváriová)

 • 1961

  LUNAČARSKIJ, Anatolij Vasilievič: Hudba a revolúcia

  Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava
  (131 s., 1. vyd., z ruského originálu preložila a doslov napísala Naďa Földváriová, výber zostavil Ladislav Mokrý)

 • 1961

  PRAŽÁK, Přemysl: Osobnosti českej hudby 1.

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Praha
  (387 s., 1. vyd., z českého rukopisu preložila Emília Nemsilová, kapitolu J. B. Foerster preložila Naďa Földváriová)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Polarity filmovej hudby

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 22 – 25
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Dve prekvapenia

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 35
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, recenzia, Ladislav Kupkovič: Mäso kríža, premiéra skladby, Ivan Parík: Sonáta, Komorné združenie pre novú hudbu)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Téma vo folklórnej filmovej hudbe

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 25 – 27
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Paralely poetiky prvého desaťročia Opery SND

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 124 – 125
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Filmová hudba v dialógu

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 11 – 13
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Umenie jednoduchosti

  Nad sedemdesiatkou profesora Kresánka

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 143 – 148
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, pozri Československý rozhlas, 19. 12. 1983)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 14 – 22
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa – ZELJENKA, Ilja: Čas života a čas hudby

  S Iljom Zeljenkom

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 51 – 56
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, pozri Československý rozhlas, 16. 2. 1980)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Hranice hudby

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 28 – 32
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 1994

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Hranice hudby

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1994, Bratislava, roč. 20, č. 1, s. 181 – 185
  (Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 42, 1994, č. 1, s. 42 – 48)

 • 1993

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Téma vo folklórnej filmovej hudbe

  Filmový sborník historický 4. Česká a slovenská kinematografie 60. let. Sborník z konference, Praha 21. – 22. března 1991, Národní filmový archív, 1993, Praha
  (196 s., 1. vyd.)

 • 1992

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Polarity filmovej hudby

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1992, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 40, č. 4, s. 420 – 422

 • 1990

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Filmová hudba v dialógu

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1990, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 38, č. 2, s. 177 – 180
  (Krotká, 1968, autor hudby: Zdeněk Liška, réžia: Stanislav Barabáš, Krotká, slovenský TV film, filmová hudba)

 • 1989

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1989, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 37, č. 1, s. 3 – 11

 • 1989

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

  Vojna v umení – umenie vo vojne. Zborník referátov zo seminára Slovenskej umenovednej spoločnosti pri SAV a Umenovedného ústavu SAV, Mistrík, Miloš (zodp. red.), 1989, Umenovedný ústav SAV, Bratislava
  (165 s., 1. vyd.)

 • 1989

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Milan Zuna a Oskar Nedbal

  Podiel českej hudby na rozvoji slovenskej hudobnej kultúry. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 17. Horváthová, Katarína (zost.), 1989, Mestský dom kultúry a osvety, Bratislava
  (162 s., 1. vyd., Oskar Nedbal, 1874 – 1930, Milan Zuna, 1881 – 1960, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Zborník prác zo 17. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1988, 6. októbra 1988)

 • 1987

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Úsilie o moderný operný výraz v rokoch 1920 – 1938

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1987, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 35, č. 1, s. 45 – 50
  (Opera, Slovenské národné divadlo, Bratislava)

 • 1971

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Roman Berger a nielen hudobná poetika

  Slovenská hudba, 1971, Bratislava, roč. 15, č. 1, s. 16 – 21

 • 1967

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: O fantázii v mašinérii

  Slovenská hudba, 1967, Bratislava, roč. 11, č. 2, s. 61 – 63

 • 1965

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Hudba dneška – hudba každodenná

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 3, s. 136

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 1990

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Gramatika slovenskej opery

  Igor Vajda: Slovenská opera. Operná tvorba súčasných slovenských skladateľov a ich predchodcov. Opus, Bratislava 1988, 366 strán

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1990, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 96 – 97

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Nad päťdesiatkou Zuzany Marczellovej

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 100
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: K imperatívu rozhlasovej hudby

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 88 – 90
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 1994

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa – BÁZLIK, Miroslav: Čas pre drámu

  S Mirom Bázlikom, skladateľom, interpretom a vyznávačom algebraickej topológie

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1994, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 42, č. 1, s. 80 – 87
  (Tvorba T, roč. 3 (12), č. 3 (1993), s. 1 – 3)

 • 1989

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Súradnice medzivojnovej opery (Oskar Nedbal)

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 5, s. 12
  (Dialóg s časom, Bratislava, 2003, 148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 120 – 123)

 • 1981

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Milan Zuna (K storočnici)

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 24, s. 8
  (Dialóg s časom, Bratislava, 2003, 148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 116 – 119)

 • 1981

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa – KRESÁNEK, Jozef: Homeostáza

  S profesorom Jozefom Kresánkom

  Dialóg s časom, 1981, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 72 – 75
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, pozri Československý rozhlas, 16. marca 1981)

 • 1976

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prvá syntéza na pôde opery Slovenského národného divadla

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1976, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 24, č. 1, s. 1 – 20
  (Opera SND 1918 – 1928, pozri Dialóg s časom, Bratislava, 2003, 148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, s. 133 – 142)

 • 1971

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: K imperatívu rozhlasovej hudby

  Slovenská hudba, 1971, Bratislava, roč. 15, č. 8, s. 303 – 304

 • 1970

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Vztyčovanie klenby

  Hudobný život, 1970, Bratislava, roč. 2, č. 5, s. 1 – 3

 • 1970

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Uvažovanie o filmovej hudbe

  Diskutujúci: Naďa Földváriová, Jozef Malovec, Emil Lehuta, Ilja Zeljenka, Ivan Stadtrucker, Dušan Hanák, Ladislav Gerhardt, Roman Berger, Štefan Uher

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1970, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 18, č. 1, s. 36 – 47
  (Dialóg s časom, Bratislava, 2003, 148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, s. 133 – 142)

 • 1970

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Theodorovi W. Adornovi

  (Nekrológ)

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1970, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 18, č. 1, s. 159

 • 1970

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

  Slovenská hudba, 1970, Bratislava, roč. 14, č. 5 – 6, s. 168 – 171

 • 1969

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Úskalie syntézy

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1969, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 17, č. 1, s. 151 – 152
  (Opera Tibora Andrašovana Biela nemoc v SND)

 • 1969

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smútok sluší recesii

  Slovenská hudba, 1969, Bratislava, roč. 13, č. 6 – 7, s. 240 – 245
  (II. medzinárodné semináre pre súčasnú hudbu v Smoleniciach, 31. marca – 4. apríla 1969)

 • 1968

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Čo s operným divadlom?

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1968, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 16, č. 3, s. 431 – 432

 • 1968

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Minulosť ako predmet

  (K premiére Moyzesovho Udatného kráľa)

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1968, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 16, č. 2, s. 286 – 287

 • 1968

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Opera faktu?

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1968, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 16, č. 1, s. 142 – 143

 • 1967

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Vynálezca hudby

  (K 85. životnému jubileu Igora Stravinského)

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1967, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 15, č. 4, s. 559 – 560

 • 1967

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa – BÁZLIK, Miroslav: S Miroslavom Bázlikom o opere

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1967, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 15, č. 3, s. 366 – 371

 • 1967

  kol.: Medzi dvoma sjazdmi. O tvorbe za okrúhlym stolom

  Slovenská hudba, 1967, Bratislava, roč. 11, č. 1, s. 2 – 20

 • 1964

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Dve prekvapenia

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1964, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, č. 2, s. 302 – 303
  (recenzia, Ladislav Kupkovič: Mäso kríža, premiéra skladby, Ivan Parík: Sonáta, Komorné združenie pre novú hudbu)

Bibliografia

 • 2004

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Naďa Földváriová: Dialóg s časom

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 9, s. 46

 • 2003

  ZELJENKA, Ilja: Naďa Földváriová

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 2, s. 3

 • 2003

  GODÁR, Vladimír: Naďa Földváriová: Dialóg s časom

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 3 – 4, s. 537 – 539

 • 1993

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: Naďa Földváriová

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 3, s. 2

 • 1983

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: K životnému jubileu Nade Földváriovej

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 4, s. 7

x