• 1993 – 1999

  Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici, cirkevná hudba (organ – Martin Kovařík, zborové dirigovanie – Igor Bulla)

 • 1999 – 2004

  VŠMU (zborové dirigovanie – Ondrej Šaray)

 • od 2004

  VŠMU, doktorandské štúdium zborového dirigovania (Blanka Juhaňáková)

 • od 2006

  asistentka dirigentky speváckeho zboru Lúčnica

 • od 2008

  pedagogička hry na klavír na ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave (v súčasnosti ako riaditeľka)

Počas štúdií sa pravidelne zúčastňovala na organových majstrovských kurzoch Jeanna Guilloua v Zürichu, viedla tiež Akademický spevácky zbor Tempus ako zbormajsterka. Pri príležitosti svojho diplomového koncertu iniciovala vznik zboru SOOZVUK, ktorého členmi boli študenti a absolventi konzervatória a VŠMU.

x