Bibliografia

  • 2006

    Planková Eva: Miniprofil HŽ. Zuzana Žňavová

    Hudobný život, 2006, č. 10, s. 9

  • -1

    KONRÁDOVÁ, Marianna: Venované Jurajovi Benešovi

    Hudobný život, 2006, č. 1, s. 14

x