• 1993- 1999

  Konzervatórium v Bratislave (hoboj – Emil Hargaš, M. Poláková)

 • 1999 - 2004

  VŠMU (Jozef Ďurdina)

 • 2004

  Univerzita v Aveire (Portugalsko)

 • 2007

  VŠMU (ukončenie doktorandského štúdia – Jozef Ďurdina)

 • 1997, 1998

  orchestrálny kurz Young Artist's Festival v nemeckom Bayreuthe (1. hoboj)

 • 1999, 2000

  orchestrálny kurz Internationale Junge Orchesterakademie (1.hoboj)

 • 1999 – 2002

  členka Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave

 • od 2007

  členka orchestra Opery SND v Bratislave

Absolvovala majstrovský hobojový kurz na akadémii Praha-Wien-Budapest (Harald Hoerth), sólisticky spolupracovala s Medzinárodným mládežníckym orchestrom. Ako členka súboru Quasars Ensemble účinkovala na festivaloch Melos-Étos, BHS, Konvergencie a i., predstavila sa aj na festivale súčasnej hudby Orfeus.

x