Quasars Ensemble od svojho vzniku v roku 2008 patrí k jedinečným profesionálnym hudobným telesám svojho druhu na Slovensku. Popri súčasnej klasickej hudbe sa v rovnakej miere venuje aj hudbe starších epoch a medzinárodný rešpekt si získava za odvážne stavané dramaturgické koncepcie. Konfrontuje najnovšie súčasné diela s piliermi klasickej hudobnej histórie.

Súbor uviedol koncertné profily popredných predstaviteľov súčasnej kompozičnej špičky ako sú Bent Sørensen, Michael Jarrell, Kaija Saariaho, Toshio Hosokawa za ich osobnej účasti. Medzi umelcov, s ktorými spolupracoval, patria aj flautisti Camilla Hoitenga a Mario Caroli, speváci Lionel Peintre, Stephan Loges, Knut Schoch, Sergej Kopčák, Petra Noskaiová, Eva Šušková, či dirigent Szymon Bywalec.

Quasars Ensemble sa predstavil na legendárnych 46. prázdninových letných kurzoch v Darmstadte. Účinkoval aj na Varšavskej jeseni, Arcus Temporum v Pannonhalme, Ostravských dňoch novej hudby. Vystúpil v Bruselskom Flagey, Mníchovskom Gasteigu, Hudobnom centre v Budapešti či NOSPR v Katowiciach. Je pravidelným hosťom popredných slovenských festivalov Bratislavské hudobné slávnosti a Melos-Étos. V roku 2017 účinkoval na medzinárodnom hudobnom festivale Pražská jar v Prahe, kde uviedol okrem iných skladieb aj svetovú premiéru diela svojho umeleckého vedúceho a dirigenta Ivana Buffu s názvom Identity.

Tri roky pôsobil ako rezidenčný súbor Kasární/Kulturpark v Košiciach. Jeho koncertný cyklus výrazne formoval projekt Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 a ISCM Music World Days 2013 v tomto meste. V Košiciach každoročne poriada Festival Quasars Ensemble & Košice.

V skladbe Ivana Buffu s názvom Organismi sa Quasars Ensemble zaskvel ako sólista v sprievode Slovenskej filharmónie.

Ako rezidenčný súbor Rádia Devín na obdobie rokov 2018 - 2019 pripravil cykly koncertov, na ktorých predstavil diela svetoznámych autorov, slovenskú tvorbu a tiež vynikajúcich interpretov.

 

Quasars Ensemble nahráva pre spoločnosť Hevhetia. Titul s názvom Néo-classicisme prináša retrospektívny pohľad na znovuoživovanie klasicistického ideálu hudobnej krásy podľa antického vzoru z parížskeho a pražského prostredia 20. rokov minulého storočia.

Nahrávka s dielami Arnolda Schönberga, Alexandra Albrechta a Paula Hindemita bola oslavou komornej symfónie ako nového hudobného druhu, za ktorú súbor získal ocenenie Krištáľové krídlo.

Ocenenie TIP EDITORA a "6 hviezdičiek" ako výnimočné CD od českého odborného časopisu Harmonie získala nahrávka Quasars Ensemble – Mahler, Debussy, Albrecht, Poulenc.

Titul Contemporary Reflections reflektoval tvorbu súčasnej skladateľskej špičky.

CD Posledné slová z produkcie Hudobného centra v Bratislave bolo spoločným projektom súboru a basistu Sergeja Kopčáka.

CD s názvom Ivan Parík: Solo Sonatas sa členovia Quasars Ensemble predstavujú ako sólisti.

 

Quasars Ensemble od jeho vzniku v roku 2008 umelecky vedie skladateľ a klavirista Ivan Buffa.

 


x