• 1998 – 2004

  Konzervatórium Košice (husle – Štefan Demeter, Karol Petróczi, od 2000 orchestrálne dirigovanie – Ján Drietomský)

 • od 2004

  VŠMU (husle – Jozef Kopelman, od 2006 Alexander Jablokov)

 • 2005 – 2007

  VŠMU (zborové dirigovanie – Ondrej Šaray)

 • 2006 – 2007

  VŠMU (orchestrálne dirigovanie – Peter Feranec)

 • -

  štúdium dirigovania na JAMU v Brne (Rastislav Štúr, Rostislav Hališka), počas štúdia absolvoval majstrovské kurzy u Zsolta Nagya

 •  

 • od 2007

  koncertný majster Štátnej filharmónie Košice

 • od 2007

  zbormajster Košického speváckeho zboru učiteľov

 • od 2013

  hosťujúci dirigent ŠD Košice

 • od 2014

  umelecký vedúci komorného orchestra Musica Cassovia

 • jún 2015

  prvýkrát ako dirigent Košickej filharmónie

 • od sezóny 2016/17

  člen umeleckého súboru ŠD Košice

Maroš Potokár ako huslista spolupracoval s telesami: Musica Iuvenalis, Mládežnícky orchester Vyšehradskej štvorky (2005 – koncertný majster, sólista), Komorný orchester ŠF Košice a i. Bol tiež primáriom Albrechtovho kvarteta, členom Quasars Ensemble a členom klavírneho tria Animé.

Vo svojich dirigentských začiatkoch spolupracoval so Symfonickým orchestrom Konzervatória v Košiciach, Komorným orchestrom pri Dóme sv. Alžbety, so Zborom sv. Cecílie i s miešaným speváckym zborom Technickej univerzity v Košiciach Collegium Technicum. Neskôr ako dirigent vystúpil s Filharmóniou Brno, Moravskou filharmóniou Olomouc, Filharmóniou Bohuslava Martinů Zlín, Symfonickým orchestrom AKS pražskej AMU, Štátnou filharmóniou Košice, Komorným orchestrom ZOE, Národnou filharmóniou S. Lunchevici Kišiňov a s komorným súborom Quasars Ensemble. Pôsobí tiež ako zbormajster Košického speváckeho zboru učiteľov.

V sezóne 2012 /2013 ako dirigent debutoval na scéne opery Štátneho divadla Košice v predstaveniach Dialógy karmelitánok F. Poulenca a Rigoletto G. Verdiho. V septembri 2016 hudobne naštudoval Pucciniho Bohému opäť pre operu ŠD Košice (prvýkrát ako interný dirigent divadla). V sezóne 2016/2017 debutoval v Národnom divadle Moravskosliezskom v Ostrave s novou premiérou baletu Traja Mušketieri (J. Kučera) a v SND v Bratislave v opernej premiére Únos zo serailu (W. A. Mozart). V sezóne 2017/2018 hudobne naštudoval a dirigoval v košickom Štátnom divadle premiéru opery Jacquesa Offenbacha Hoffmannove poviedky. 

 

x