• 1996 – 2002

    Konzervatórium v Košiciach (klavír – Judita Debreová, Peter Kaščák)

  • 2002 – 2007

    VŠMU (Ivan Gajan, Marián Lapšanský, Marcel Štefko), súčasne majstrovské interpretačné kurzy vo Viedni (Oleg Meisenberg, Alexander Satz) a v nemeckom Reichenbachu (Elena Nesterenko)

  • 2008 – 2012

    Katedra hudobnej vedy FiF UK  (doktorandské štúdium)

Intenzívne sa venuje komornej hudbe, v ktorej má dôležité miesto súčasná hudba (niekoľko slovenských skladateľov jej venovalo svoje diela), ako členka súboru Quasars Ensemble pravidelne účinkuje doma i v zahraničí.

x