• 1993 – 1999

  Konzervatórium v Košiciach (klavír – O. Reiprich a P. Kaščák)

 • 1998 – 2000

  Konzervatórium v Košiciach (kompozícia – Jozef Podprocký)

 • 2000 – 2005

  VŠMU (kompozícia – Vladimír Bokes)

 • 2000 – 2006

  Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (kompozícia – D. Schermann, M. Jarrell, M. Kopelent)

 • 2005 – 2008

  VŠMU (doktorandské štúdium kompozície – Vladimír Bokes)

 • 2007 – 2009

  VŠMU (klavír – Marián Lapšanský, Marcel Štefko)

 • od 2002

  člen klavírneho dua s Dianou Cibuľovou, úzka spolupráca s rakúskou sopranistkou Petrou Chiba

 • od 2005

  člen rakúskeho súboru pre súčasnú hudbu Ensemble Lux

 • od 2008

  zakladateľ a umelecký vedúci súboru Quasars Ensemble

 • od 2013

  predseda Spolku slovenských skladateľov

Ivan Buffa sa zúčastnil na medzinárodných skladateľských kurzov v Českom Krumlove (H. Oehring, L. Toressen, M. Kopelent), v rakúskom Reichenau (Gy. Fekete), na interpretačných kurzoch vo Viedni (Gy. Kurtág) a v nemeckom Walderbachu (E. Nesterenko).

Ako skladateľ a interpret sa predstavil na mnohých koncertoch, prehliadkach a festivaloch na Slovensku i v zahraničí ako Melos-Étos, Nová slovenská hudba, Orfeus, Konvergencie, Súčasné stredy, Večery novej hudby, Festival súčasného umenia v Košiciach, Pražská jar, Wiener Tage der zeitgenössischen Klaviermusik, Koncerty rakúskej spoločnosti pre súčasnú hudbu, Ost-West Podium v Kasseli, Aspekte Salzburg a i.

x