• 1992 – 1999

  Konzervatórium v Bratislave (violončelo – Karol Filipovič)

 • 1999 – 2004

  VŠMU (Jozef Podhoranský)

 • 1997

  majstrovský kurz Piešťany (Raphael Wallfisch)

 • 1997 – 2002

  pravidelná účasť na kurzoch pre komornú a orchestrálnu hru (Young artist's festival Bayreuth, Internationale Junge Orchesterakademie v Nemecku a Idyllwild Summer Arts Festival v USA)

 • od 2001

  člen SKO Bohdana Warchala

 • od 2001

  člen a spoluzakladateľ Zwiebelovho kvarteta

Andrej Gál sa zúčastnil majstrovských kurzov pre sláčikové kvartetá u členov Kvarteta Albana Berga, Smetanovho, Hagenovho, Janáčkovho a Bartókovho kvarteta a absolvoval majstrovský semestrálny kurz pre sláčikové kvartetá vo švajčiarskom Bazileji (Walter Levin – LaSalle quartet, Rainer Schmidt – Hagen quartet).

Príležitostne spolupracoval so súborom starej hudby Musica aeterna ako hráč na barokovom violončele. Je členom súborov súčasnej hudby – Quasars Ensemble, Veni Ensemble, Melos-Étos Ensemble, Ostravská banda a vedie violončelovú skupinu v Ostrava New Orchestra. Ako sólista spolupracoval napr. s Janáčkovou filharmóniou Ostrava, Štátnou filharmóniou Košice, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Slovenským komorným orchestrom, ale aj so súbormi Veni ensemble, Quasars ensemble či Ostravská banda. Široké spektrum interpretačných aktivít Andreja Gála dopĺňa jeho pôsobenie v rôznych improvizačných zoskupeniach so skladateľom Mirom Tóthom. Spolupracoval aj so Slovenským mládežníckym orchestrom ako lektor violončiel.

x