• 1992 – 1999

  Konzervatórium v Bratislave (violončelo – Karol Filipovič)

 • 1999 – 2004

  VŠMU (Jozef Podhoranský)

 • 1997

  majstrovský kurz Piešťany (Raphael Wallfisch)

 • 1997 – 2002

  pravidelná účasť na kurzoch pre komornú a orchestrálnu hru (Young artist's festival Bayreuth, Internationale Junge Orchesterakademie v Nemecku a Idyllwild Summer Arts Festival v USA)

 • od 2001

  člen SKO Bohdana Warchala

 • od 2001

  člen a spoluzakladateľ Zwiebelovho kvarteta

Zúčastnil sa majstrovských kurzov pre sláčikové kvartetá u členov Kvarteta Albana Berga, Smetanovho, Hagenovho, Janáčkovho a Bartókovho kvarteta a absolvoval majstrovský semestrálny kurz pre sláčikové kvartetá vo švajčiarskom Bazileji (Walter Levin – LaSalle quartet, Rainer Schmidt – Hagen quartet).

Spolupracoval so súborom starej hudby Musica aeterna. Je členom súborov súčasnej hudby – Quasars Ensemble, Veni Ensemble, Melos-Étos Ensemble a Ostravská banda. Sólististicky účinkoval s Janáčkovou filharmóniou Ostrava a so SKO Bohdana Warchala.

x