Vzniklo na jeseň roku 2001 na pôde VŠMU, kde všetci jeho členovia študovali komornú hru (Mária Karlíková). Z pôvodne študentského nadšenia pre hru v kvartete sa jeho členovia postupom času rozhodli pre profesionálnu prácu.

V roku 2002 počas medzinárodnej letnej akadémie Prag – Wien – Budapest získalo prestížnu Cenu Thomastik–Infeld za interpretáciu Šostakovičovho kvarteta. Súbor absolvoval viaceré interpretačné kurzy pod vedením členov významných sláčikových kvartet (Hagen Quartet, Alban Berg Quartet, Bartók Quartet, Smetana Quartet, Amadeus Quartet, Quartuor Mosaiques). Od novembra 2007 kvarteto študuje vo švajčiarskom Bazileji na prestížnom semestrálnom kurze pre sláčikové kvartetá u Waltera Levina (LaSalle quartet) a Reinera Schmidta (Hagen quartet).

Kvarteto sa prezentovalo najmä interpretáciou súčasnej hudby a jeho členovia tvorili opornú kostru hlavných festivalov súčasnej hudby na Slovensku, ale aj v zahraničí (Melos–Étos, Nová slovenská hudba, Ostravské dny novej hudby a i.). Pravidelne vystupovalo v Slovenskom rozhlase na koncertoch „Štúdia mladých“. Spolupracovalo so združením mladých skladateľov „Soozvuk “, kde uvádzalo okrem tvorby svojich súčasníkov aj diela staršej skladateľskej generácie. V roku 2005 kvarteto začalo spolupracovať s kompozičnou triedou Prof. M. Jarrella vo Viedni na Universität für Musik und Darstellende Kunst a v tom istom roku sa úspešne predstavilo samostatným recitálom na Bratislavských hudobných slávnostiach (o. i. po dlhšom čase zaznela na Slovensku opäť hudba Bartókovho štvrtého kvarteta, ale aj premiéra sláčikového kvarteta Juraja Hatríka „Dolcissimma mia vita“). Na Melos-Étos 2005 s veľkým úspechom uviedli slovenskú premiéru skladby Different Trains od Steva Reicha (za prítomnosti skladateľa). V rámci Roka slovenskej hudby (2006) nahralo kvarteto dve sláčikové kvartetá Jána Levoslava Bellu, ktoré sú súčasťou kompletného vydania Bellovej komornej hudby pre sláčikové nástroje. Teleso spolupracovalo s osobnosťami ako sú Zsolt Nagy, Paul Messina, Dave Seidel, Gavin Bryars, Marcel Štefko a iní. Na BHS 2008 uviedli samostatný komorný koncert z diel amerických skladateľov 20. storočia (Osvaldo Golijov, Steve Reich, George Crumb). Členovia kvarteta boli zároveň členmi Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala a súboru Quasars Ensemble. Teleso už ukončilo svoju činnosť.


x