• 1996 – 2000

  Konzervatórium v Košiciach (viola – Iveta Paulínová)

 • 2000 – 2005

  VŠMU (viola – Jozef Hošek) 

 • 2002 – 2008

   zakladajúci člen Zwiebelovho kvarteta

 • 2004

  štúdium vo švajčiarskom Bazileji (Christoph Schiller)

 • 2004

  kurzy komornej hudby u La Salle Quartet (W. Levine, S. Hamann)

 • 2001

  vedúci violovej skupiny v European Philharmonic Orchestra, European Tour

 • 2004

  člen Symphonie orchestra Akademie der Stadt Basel

 • od 2004

  člen SKO Bohdana Warchala

 • 2008 –2016

  pôsobenie v Quasars Ensemble

 • 2012

  účastník letných kurzov v Darmstadte (ako člen Quasars Ensemble)

 • 2012 – 2016

   konzultácie s A. Shonertom, M. Radičom, H. Keferom

 • 2018 – 2021 d

  oktorandské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici

Peter Zwiebel ako sólista pravidelne uvádza skladby pre violu súčasných skladateľov slovenskej a zahraničnej tvorby (Gavin Bryars, Marek Kopelent, Vladimír Bokes, Jozef Podprocký, Ivan Buffa, Lukáš Borzík ...). Založil Zwiebelovo kvarteto (sláčikové kvarteto), ktoré počas svojej takmer 10-ročnej existencie patrilo k interpretačnej špičke na Slovensku. Spolupracoval s Melos Ethos Ensemble, bol členom zoskupení Veni Ensemble, Quasars Ensemble a komorného orchestra Ostravská banda. Ako člen uvedených telies sa zúčastňoval mnohých nahrávaní, turné a festivalov (napr. BHS, Melos Étos, Konvergencie, Orfeus, Nová slovenská hudba, Večery novej hudby, Festival súčasnej hudby v Košiciach, Ostravské dni, Musica Viva v Lisabone, Gaida festival vo Vilniuse, Varšavská jeseň, Varna Summer a i.).

V súčasnosti pôsobí v súboroch Trio Serioso, Varga Quartet a je vedúcim violovej skupiny Slovenského komorného orchestra.

x