• 2020

  VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 4 – 5

 • 2020

  GUNIČOVÁ, Kristína: BHS : Quasars Ensemble so slovenskou hudbou

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 11, s. 6

 • 15. 10. 2020

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Smutný festival Bratislavské hudobné slávnosti 2020

  Opera Slovakia, 15. 10. 2020

 • 2020

  KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble - Rebirth

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 10 – 11

 • 2020

  KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble: Climate Burn-Out

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 6

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2019

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 5

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Lalula / E. Šušková, Quasars Ensemble, Ivan Buffa [recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 5, s. 38 – 39

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 8

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble: dve storočnice v jednom

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 23

 • 2018

  LETŇANOVÁ, Elena: Forfest 2018

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 53

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Das grosse Lalula alebo Quasars s horúcimi novinkami

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 3

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Quasars rekapitulačne

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 6, s. 2

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Quasars oslavuje

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 3, s. 3

 • 31. 1. 2018

  HUDEC, Marek: Wagner napísal narodeninovú skladbu. Quasars Ensemble ňou oslávia jubileum

  Pravda / Kultúra, 31. 1. 2018

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 12, s. 4

 • 2017

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ivan Parík - Solo Sonatas [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 9, s. 38(Quasars Ensemble, Hudobný fond 2016)

 • 2017

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 36 – 37

 • 2017

  HŮLEK, Julius: Současná hudba na festivalu : Quasars Ensemble

  Hudební rozhledy, 2017, roč. 70, č. 7, s. 22(hodnotenie vystúpenia na Pražskej jari 2017)

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Quasars vo víre času

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 3

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Quasars s folklórnymi (?) inšpiráciami

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 5

 • 5. 12. 2016

  HUSKA, Michal: Zo slovenskej avantgardy do Drážďan

  Opera Slovakia, 5. 12. 2016

 • 2016

  LETŇANOVÁ, Elena: Súčasná slovenská hudba na FORFESTe

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 50

 • 2015

  ZAGORSKI, Marcus: Melos-Étos 2015

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 5

 • 16. 11. 2015

  URSÍNYOVÁ, Terézia: 13. medzinárodný festival súčasnej hudby Melos-Étos s monodrámou Havran

  Opera Slovakia, 16. 11. 2015

 • 2015

  PLATZNER, Alexander: Kvázihviezdne rozmery impresionizmu

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 4, s. 3

 • 2015

  HEVIER ML., Daniel: Quasars Ensemble

  Hudební rozhledy, 2015, roč. 68, č. 1, s. 6 – 7

 • 2014

  KATINA, Peter: Hudba z čias Košickej moderny

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 4

 • 17. 3. 2014

  (her): Quasars Ensemble a Hvorecký

  SME, 17. 3. 2014, roč. 22, č. 63, s. 19

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Quasars Ensemble [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 7 – 8, s. 55

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: VOICEssion alebo štyri farby jedného hlasu

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 5, s. 11

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: Milhaud kontra Sørensen

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 5, s. 11

 • 2013

  KATINA, Peter: Hommage à Ivan Parík

  Hudobný život, 2013, roč. 43, č. 3, s. 8

 • 29. 1. 2013

  SITA: Quasars Ensemble budú rezidenčným súborom Kasární/Kulturpark

  Pravda / Kultúra, 29. 1. 2013

 • 2012

  KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 7 – 8

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Pierot na scéne

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 11

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Konvergencie : Hold hodnotám

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 11, s. 8

 • 2. 10. 2012

  PROCHÁC, Eugen: Námesačný Pierot uchvátil v prieniku deklamácie a spevu

  Pravda, 2. 10. 2012, s. 38

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: Dva dni v Darmstadte

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 9, s. 19 – 20

 • 2012

  REITTEREROVÁ, Vlasta: Quasars Ensemble - Debussy, Mahler, Albrecht, Poulenc [recenzia CD]

  Harmonie, 2012, roč. 20, č. 8, s. 52

 • 2012

  (lp): Quasars Ensemble v Darmstadte

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 6, s. 5

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Koncert Quasars Ensemble

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 4, s. 10

 • 2012

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Dva výnimočné koncerty v Dvorane

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 20

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 3

 • 2011

  KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 11

 • 2011

  VERES, Bálint: Quasars Ensemble: Contemporary Reflections [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 35(preklad A. Rajterová)

 • 2011

  KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble v Galérii Poľského inštitútu

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 8

 • 2010

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos. Quasars Ensemble

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 14

 • 2010

  HORKAY, Tamás: BHS 2009 : Quasars Ensemble

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 24

 • 2009

  KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble po roku

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 5, s. 4 – 5

 • 2008

  KUBANDOVÁ, Janka: Hľadanie kontextov

  Hudobný život , 2008, roč. 40, č. 3 – 4, s. 9

 • 2008

  KUBANDOVÁ, Janka: Quasars Ensemble: vychádzajúca hviezda na slovenskej scéne súčasnej hudby?

  Hudobný život , 2008, roč. 40, č. 3 – 4, s. 8

 • 2022

  KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble : Koexistencie strún

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 7 – 8, s. 3

 • 2021

  ZELENKOVÁ, Jana: Curriculum vitae a súpis tvorby košického skladateľa Jozefa Podprockého

  Slovenská hudba, 2021, roč. 47, č. 4, s. 332 –362

x