• 2002

  súkromné hodiny kompozície u Igora Dibáka

 • 2003 – 2008

  JAMU v Brne (kompozícia – František Emmert)

 • 2004 – 2005

  stáž na Národnej hudobnej univerzite v Bukurešti (Doina Rotaru)

 • 2006 – 2007

  stáž na Litovskej akadémii múzických umení (Osvaldas Balakauskas)

 • 2007

  kompozičné kurzy Trstěnice

 • 2005 – 2007

  člen The Barefooted orchestra (el. gitara, klavír etc.)

 • 2008 – 2011

  JAMU (postgraduálne štúdium – Martin Smolka)

„Adrián Demoč (1985) sa narodil a vyrastal vo Zvolene. Popri gymnáziu študoval súkromne u I. Dibáka, v r. 2003 – 2008 študoval na JAMU v Brne (Fr. Emmert). Absolvoval stáže na Národnej hudobnej univerzite v Bukurešti (D. Rotaru) a Vilniuskej akadémií v Litve (O. Balakauskas). V r. 2008 – 2011 absolvoval doktorandské štúdium na JAMU (M. Smolka). Jeho dizertačná práca Spektrálna hudba a jej ponímanie času bola publikovaná knižne. Počas štúdií na JAMU vystupoval vo viacerých zoskupeniach ako improvizátor a interpret. Hudba Adriána Demoča je pravidelne uvádzaná v zahraničí poprednými orchestrami, súbormi a sólistami, napr. Apartment House (Veľká Británia), Klangforum Wien (Rakúsko), Tallinn Chamber Orchestra (Estónsko), Manuel Zurria (Taliansko), M. Paľa, Ensemble Ricercata, E. Drescher (Nemecko), Česká filharmonie, Moravská filharmonie atď. Jeho skladby boli hrané na festivaloch na Slovensku, v ČR, Estónsku, Kanade, Rakúsku, Rumunsku, Litve, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Chorvátsku a v USA. Viaceré vysielalo rádio BBC3 (Modré kvety, Kvarteto). Jeho hudbe bolo venovaných niekoľko relácií (Devín, Vltava, PBS atď.). Profilové albumy vyšli na vydavateľstvách Another Timbre, Hevhetia, discreet editions či Pavlík records. A. Demoč je laureátom viacerých súťaží: J. L. Bellu (2020), Českej filharmónie (2018), Plural ensemble (2016), Cellotronics competition (2015) či ceny Nadácie L. Janáčka (2008). V r. 2011 sa so skladbou Three movements for string orchestra stal víťazom súťaže a rezidenčným skladateľom na letných kurzoch v Benasque (Španielsko).V r. 2009 bol členom poroty medzinárodného festivalu NEU/NOW Vilnius 2009, v r. 2010 bol predsedom poroty festivalu NEU/NOW Nantes 2010. Venuje sa i publikačnej činnosti, jeho texty vychádzajú v časopisoch Hudobný život a Vlna.“

(autor)

 

"Jeho hudba sa pohybuje na rozhraní niekoľkých protikladných hudobných estetík, predovšetkým amerického experimentalizmu (Tenney, Lucier), európskeho minimalizmu (Pärt, Górecki) a spektralizmu. Spektralizmom sa zaoberá aj Demočova doktorandská práca, konkrétne sa venoval tvorbe G. Griseyho.

Citeľné sú aj vplyvy Feldmana, no u Demoča je však zároveň prítomná aj špecifická európska senzibilita, niekedy v podobe nostalgie či lamentu. Využívanie ľudových nástrojov (fujara, cimbal), alternatívnych ladení a lamenty vychádzajúce z historického materiálu spájajú Demoča s Ligetim. Demoč však vykazuje tendencie zamerať sa len na niektoré hudobné parametre a pracovať výlučne s nimi, čo vedie k nerétorickému pokoju a rozjímavosti od Ligetiho dosť odlišných (Kvarteto, Septett, Lešenie k zahĺbeniu).

V Demočovom diele často cítiť ozveny staršej hudby – iba jej jadro, všeobecný pocit, poetickosť zachytená z odstupu. Inokedy hrajú kľúčovú úlohu intenzívna citovosť a expresívna vypätosť, a to najmä v jeho sólovej hudbe (Apogeum, Katharsis). Plodná je jeho spolupráca s huslistom Milanom Paľom, ktorého oduševnený štýl hry sa s obnaženou pocitovosťou týchto skladieb snúbi obzvlášť dobre."

(MIKYSKA, Ian: Adrián Demoč in Grove Dictionary, preklad Michaela Rosová)

x