2021

Sen

Obsadenie: pre jeden alebo viac nástrojov

2021

Zátišie a súzvuk (verzia pre sexteto)

Obsadenie: cornetto muto, gittern, lut, ar, vlg, or

2020

Capriccio

Obsadenie: vn

2020

Hlaholika

Obsadenie: cl, vn, vl, cb, pf

2020

Canon prolationum

Obsadenie: 4pf

2020

Zátišie a súzvuk (verzia pre trio)

Obsadenie: gittern, lut, ar

2018

Zuna

Obsadenie: cb

2018

Viera

Obsadenie: vc

2018

Marína

Obsadenie: vl

2018

Clara

Obsadenie: vn

2017

Capablanca vs Lasker

Obsadenie: C

2017

Endgame

Obsadenie: C

2016

Ozvena II

Obsadenie: vn, vc, pf

2014

Šach 2

Obsadenie: vc, C*

2014

Cantabile

Obsadenie: 2vn, vl, vc

2013

Selbstporträt mi Sikorski und Górecki (und Ligeti ist auch dabei)

Obsadenie: orch: 2fl (1fla), 2ob, 2cl (1clb), 2fg, 2cr, 2tr, 2tn, bat, archi

2013

Matej

Obsadenie: pf

2012

Tri skladby

Obsadenie: 3fl

2012

Dve flauty

Obsadenie: 2fl

2012

Nostalgia

Obsadenie: 3vn, vc

2011–

Präludium

Obsadenie: archi

2010

Prelúdiá k Rayuele

Obsadenie: vl/vc

2010

"à Morton Feldman"

Obsadenie: 4cl, vn, vc

2010

Glissando a kvinty

Obsadenie: 2ens: strum.adlib

2009

"Jedného dňa nás slnko, vietor a tichá práca zmení"

Obsadenie: pf

2008

Tri štúdie pre klavír

Obsadenie: pf/ppf

2007

Dve etudy

Obsadenie: pf

2007

Šľapáčisko

Obsadenie: pf

2006

Variácie

Obsadenie: pf

2002

Rozjímanie

Obsadenie: zmb

1985

iné javiskové

orchester

symfonický orchester

komorný orchester

jeden sólový nástroj a orchester

inštrumentálne komorné diela

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

dva nástroje

tri nástroje

klavírne trio

 • 2016

  Ozvena II

  Obsadenie: vn, vc, pf

štyri nástroje

sláčikové kvarteto

 • 2014

  Cantabile

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

päť nástrojov

 • 2020

  Hlaholika

  Obsadenie: cl, vn, vl, cb, pf

šesť nástrojov

sedem nástrojov

16–20 nástrojov

vokálno-inštrumentálne komorné diela

hudobné divadlo

elektroakustické

x