• 1997 – 2002

  Konzervatórium Žilina (zborové dirigovanie – Štefan Sedlický)

 • 2002 – 2007

  VŠMU v Bratislave (zborové dirigovanie – Blanka Juhaňáková)

 • 2004 – 2007

  VŠMU v Bratislave (orchestrálne dirigovanie – Ondrej Lenárd)

 • 2009 – 2013

  doktorandské štúdium na VŠMU v Bratislave (zborové dirigovanie – Blanka Juhaňáková)

 • 2016

  účasť na festivale Bayreuther Festspiele ako štipendista

Jozef Chabroň začal spolupracovať so Slovenským filharmonickým zborom v januári 2006 ako asistent hlavnej zbormajsterky Blanky Juhaňákovej, od sezóny 2013/2014 je jeho zbormajstrom. Počas pôsobenia v SFZ spolupracoval s dirigentskými osobnosťami ako Serge Baudo, Peter Schreier, Theodor Guschlbauer, Semyon Bychkov, James Conlon, Ralf Weikert, Sascha Goetzel, Michael Güttler, Pinchas Steinberg Emmanuel Villaume, Kai Bumann, Friedrich Haider, Paweł Przytocki, Petr Vronský, Leoš Svárovský, Petr Altrichter, Juraj Valčuha, Peter Valentovič, Rastislav Štúr, a ďalší. S týmto telesom naštudoval rad vokálno-inštrumentálnych diel ako Thamos, kráľ egyptský W. A. Mozarta, Daphnis a Chloé M. Ravela, Nocturná C. Debussyho, Stvorenie J. Haydna, Kristovo detstvo H. Berlioza, Lobgesang F. M. Bartholdyho, Žalm zeme podkarpatskej E. Suchoňa, Messa di Gloria G. Pucciniho, Rekviem W. A. Mozarta, A. Dvořáka, G. Verdiho,Symfónia č. 13 Babij jar D. Šostakoviča, Stabat Mater K. Szymanowského, A. Dvořáka, G. Rossiniho, Persefona I. Stravinského, Glagolská omša L. Janáčka a mnohé ďalšie, premiérovo uviedol diela viacerých domácich autorov.

 

So SFZ naštudoval Schönbergovu operu Mojžiš a Áron najskôr pre Wiener Staatsoper – v spolupráci so zbormajstrom Norbertom Balatschom a dirigentom Daniele Gattim (2006) a v opakovanej produkcii s dirigentom Lotharom Zagrosekom (2010), neskôr i pre Opernhaus Zürich. Premiéra tohto naštudovania sa konala 15. mája 2011 v Zürichu pod taktovkou dirigentskej legendy Christopha von Dohnányiho.

 

V sezóne 2012/2013 dirigoval samostatný koncert SFZ, na ktorom zaznela Rossiniho Petite Messe solennelle. Nasledujúcu sezónu dirigoval samostatné zborové koncerty z tvorby súčasných slovenských skladateľov Mareka Piačeka, Lukáša Borzíka, Viliama Gräffingera a Jevgenija Iršaja. V sezóne 2014/2015 pripravil SFZ na koncert Edity Gruberovej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. V nasledujúcej sezóne pripravil SFZ na premiérové uvedenie melodrámy Pútnici slovenského skladateľa Egona Kráka a spolupracoval s Wiener Staatsoper v produkciách Musorgského Chovančiny a Borisa Godunova. Dirigoval samostatné koncerty SFZ v Hamburgu, Bratislave a v Piešťanoch. Na festivale BHS viedol tento zbor v Rossiniho Stabat mater a v Orffovej Carmine burane. V sezóne 2016/2017 viedol SFZ v Straussovej Elektre a spolupracoval s Royal Opera House Muscat v Ománe v opernej produkcii Wagnerovho Lohengrina a pripravil SFZ na koncerty na Kanárskych ostrovoch, v Českej republike, Nemecku a v Rakúsku. V rámci festivalu BHS dirigoval SFZ v melodráme Apolloopera od Mareka Piačeka, pripravil SFZ na uvedenie Brittenovho Vojnového requiem a Dvořákovho Stabat mater. V rámci festivalu BHS 2017 pripravil SFZ na uvedenie Lisztovej Dantovskej symfónie ako aj Prokofievovovej kantáty Alexander Nevský. Na tomto festivale zazneli i zborové skladby slovenských autorov 19. a 20. storočia v interpretácii zoskupenia Octet Singers, ktorého je dirigentom a umeleckým vedúcim a ktoré pozostáva z členov SFZ. V auguste 2017 sa predstavil so SFZ na prestížnom londýnskom festivale BBC Proms. V koncertnom prevedení pod dirigentskou taktovkou Semyona Bychkova tu zaznela Musorgského Chovančina. Na túto produkciu pripravil aj zbor BBC Singers z Londýna. V sezóne 2021/2022 pripravil SFZ na koncerty v Nemecku, Srbsku, Švajčiarsku a spolupracoval s festivalom v Baden-Badene pri naštudovaní opier P. I. Čajkovského (Piková dáma, Jolanta, dirigent Kirill Petrenko).

 

V sezóne 2022/2023 pripraví SFZ na domáce koncerty i zahraničné spolupráce v Mannheime, Berlíne (Mahler), Stuttgarte (Beethoven), Prahe a Litomyšli (Schönberg).

 

Na otváracom koncerte pri príležitosti predsedníctva Slovenska v Európskej únii dirigoval veľký miešaný zbor Voices of Europe zložený z umelcov z 28 členských krajín EÚ a Symfonický orchester Viva Musica! (2016). Spolupracoval tiež so Štátnym komorným orchestrom Žilina, s Trnavským komorným orchestrom, so Žilinským miešaným zborom, s miešaným speváckym zborom Cantus.

 

Od roku 2014 je zbormajstrom speváckeho zboru Cantilena v Senici a od roku 2004 je zbormajstrom detského speváckeho zboru Margarétka pri ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave, s ktorým uviedol napríklad muzikál Vlk a červená čiapočka pre Divadlo P. O. Hviezdoslava v Bratislave.

x