21.10.

2022

Egon Krák: Les anges du ciel / Anjeli neba

pocta Josquin Desprez

Prvé uvedenie na Slovensku

Otvárací koncert 74. sezóny Slovenskej filharmónie, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Daniel Raiskin (dir.), Simone Lamsma (vn)

06.11.

2021

Vladimír Bokes: Te Deum, op. 93

pre soprán, barytón, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Andrea Ľuptáková (s), Tomáš Šelc (br), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

06.06.

2021

Ľuboš Bernáth: Ambona

programová duchovná kantáta pre soprán, miešaný zbor a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa – Jezuitský kostol, Bratislava, SK

INTERPRETI: Marianna Gelenekyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (dir.)

17.11.

2019

Ľubica Čekovská: Liberte

pre mezzosoprán, zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Terézia Kružliaková (ms), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Peter Valentovič (dir.)

23.03.

2019

Viliam Gräffinger: ANTI-GONÉ

Prvé uvedenie na Slovensku

Synagóga, Žilina, SK

INTERPRETI: Štefan Sedlický (zbm.), Jozef Chabroň (dir.), Štátny komorný orchester Žilina

08.11.

2018

Iris Szeghy: Ľudstvo

kantáta pre soprán, dvojzbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Storočnica vzniku ČSR - ŠKO Žilina, Fatra, Žilina, SK

INTERPRETI: Eva Šušková (s), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)

19.06.

2018

Marek Piaček: Apolloopera

Prvé uvedenie v zahraničí

Opera Nova, Nová scéna Národného divadla, Praha, CZ

INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Albert Hrubovčák (tn), Karel Kučera (tn), Jozef Chabroň (dir.), Martin Ondriska (réžia)

17.02.

2017

Iris Szeghy: Stabat mater

pre miešaný zbor rozdelený na 3 skupiny, sólový soprán a sólové husle

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eva Šušková (s), Juraj Čižmarovič (vn), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

15.12.

2016

Ján Zimmer: Magnificat, op. 9

Kantáta pre miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

15.11.

2016

Ľubica Čekovská: Etuda – vybrané tóny po C

Prvé uvedenie na Slovensku

Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Žiaci a pedagógovia základných umeleckých škôl z Bratislave, Jozef Chabroň (dir.)

19.02.

2016

Viliam Gräffinger: Slovenské balady

Cyklus ženských zborov

Prvé uvedenie na Slovensku

Slávnostný koncert k 70. výročiu vzniku Slovenského filharmonického zboru, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Katarína Ďurdinová (s), Katarína Štrossová (s), Slovenský filharmonický zbor, Kiril Stoyanov (bat), Peter Kosorín, jr. (bat), Katarína Turnerová (ar), Jozef Chabroň (dir.)

14.01.

2016

Vladimír Bokes: Missa posoniensis, op. 55

pre sóla, zbor, organ a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eva Šušková (s), Eva Garajová (a), Maxim Kutsenko (t), Martin Gurbaľ (b), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

06.10.

2015

Egon Krák: Pútnici

Melodráma pre 2 recitátorov, miešaný zbor a symfonický orchester na poéziu štúrovských básnikov

Prvé uvedenie v zahraničí

Sála UNESCO, Paríž, FR

INTERPRETI: Dušan Jamrich (spk), Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)

03.09.

2015

Egon Krák: Pútnici

Melodráma pre 2 recitátorov, miešaný zbor a symfonický orchester na poéziu štúrovských básnikov

Prvé uvedenie na Slovensku

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, Banská Štiavnica, SK

INTERPRETI: Dušan Jamrich (spk), Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)

20.03.

2014

Iris Szeghy: Menschheit (Ľudstvo)

Kantáta pre soprán, dvojzbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eva Šušková (s), Oliver Dohnányi (dir.), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina

19.02.

2014

Lukáš Borzík: Credo

pre miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

19.02.

2014

Jevgenij Iršai: Epigrafy

Kantáta pre miešaný zbor a cappella na poéziu Arsenija Tarkovského

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

19.02.

2014

Viliam Gräffinger: In Memoriam

Tri motetá na pamiatku môjho starého otca pre miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

19.02.

2014

Jevgenij Iršai: O, Lord!

pre miešaný zbor a cappella na text Žalmu 23

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

19.02.

2014

Lukáš Borzík: Sapientia Aeterna

Tri krátke sentencie pre miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

Premiéra revidovanej verzie.

19.11.

2013

Marek Piaček: Apolloopera

Prvé uvedenie na Slovensku

Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Albert Hrubovčák (tn), Jozef Chabroň (dir.), Marold Langer-Philippsen (réžia)

10.11.

2013

Víťazoslav Kubička: Lesné víly a iná háveď op. 257

Malá fantázia pre priečnu flautu a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Mária Reháková (fl), Jozef Chabroň (pf)

04.06.

2012

František Kadera: Rozprávka o Katarínke

pre flautu a klavír

Prvé uvedenie v zahraničí

Gymnasium Wasagasse, Viedeň, AT

INTERPRETI: Mária Reháková (fl), Jozef Chabroň (pf)

03.06.

2012

František Kadera: Rozprávka o Katarínke

pre flautu a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Mária Reháková (fl), Jozef Chabroň (pf)

21.04.

2012

Ilja Zeljenka: Sonatína

pre flautu a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Pálffyho palác na Panskej ul., Bratislava, SK

INTERPRETI: Debora Betinová (fl), Jozef Chabroň (pf)

01.06.

2011

Pavol Bizoň: F-lau-vir

Prvé uvedenie v zahraničí

Slovenský inštitút, Viedeň, AT

INTERPRETI: Dana Homolová (fl), Jozef Chabroň (pf)

01.06.

2011

Víťazoslav Kubička: Spomienka na priateľa op. 197

pre dve flauty a klavír

Prvé uvedenie v zahraničí

Slovenský inštitút, Viedeň, AT

INTERPRETI: Debora Betinová (fl), Dana Homolová (fl), Jozef Chabroň (pf)

31.05.

2011

Pavol Bizoň: F-lau-vir

Prvé uvedenie na Slovensku

Rajecká hudobná jar, Rajec, SK

INTERPRETI: Dana Homolová (fl), Jozef Chabroň (pf)

31.05.

2011

Víťazoslav Kubička: Spomienka na priateľa op. 197

pre dve flauty a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Rajecká hudobná jar, Rajec, SK

INTERPRETI: Debora Betinová (fl), Dana Homolová (fl), Jozef Chabroň (pf)

17.09.

2010

Roman Berger: Missa pro nobis

Prvé uvedenie na Slovensku

Historická budova SND, Bratislava, SK

INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), František Kovár (spk), Stanislav Beňačka (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

03.06.

2010

Viliam Gräffinger: Dialógy so starou hudbou

pre dve flauty a klavír ad libitum

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sála Konzervatória Žilina, Žilina, SK

INTERPRETI: Debora Betinová (fl), Dana Homolová (fl), Jozef Chabroň (pf)

03.06.

2010

Jana Kmiťová: Dva príbehy z prázdneho domu

pre flautu a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sála Konzervatória Žilina, Žilina, SK

INTERPRETI: Debora Betinová (fl), Jozef Chabroň (pf)

03.06.

2010

Lukáš Borzík: V tichu kameňa vánok

pre flautu a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sála Konzervatória Žilina, Žilina, SK

INTERPRETI: Dana Homolová (fl), Jozef Chabroň (pf)

11.11.

2009

Marek Piaček: Kráľ duchov

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, a4 nultý priestor, Bratislava, SK

INTERPRETI: Stanislav Beňačka (b), Jozef Chabroň (t), Musica falsa et ficta, Marold Langer Philipssen (réžia)

11.09.

2008

Egon Krák: Missa pro defunctis – requiem

pre sóla, miešaný zbor, detský zbor, organ a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenská filharmónia, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Pressburg Singers, Marta Beňačková (ms), Marián Pavlovič (t), Jozef Benci (b), Jozef Chabroň (zbm.), Janka Rychlá (zbm.), Leoš Svárovský (dir.)

30.05.

2006

Lukáš Borzík: seven 4 eight

pre osem hlasov a preparovaný klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Katarína Kováčová (s), Margaréta Ondrejková (s), Hana Friedová (s), Slovenka Benková (a), Jozef Chabroň (t), Milan Masiarik (br), Róbert Tišťan (b), Andrea Bálešová (ppf), Zuzana Chlpíková (dir.)

30.05.

2006

Lukáš Borzík: Žalmy I

pre 6 hlasov a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Katarína Kováčová (s), Margaréta Ondrejková (s), Slovenka Benková (a), Jozef Chabroň (t), Milan Masiarik (br), Róbert Tišťan (b), Andrea Bálešová (pf), Zuzana Chlpíková (dir.)

1983

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 21.10.

  2022

  Egon Krák: Les anges du ciel / Anjeli neba

  pocta Josquin Desprez

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Otvárací koncert 74. sezóny Slovenskej filharmónie, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Daniel Raiskin (dir.), Simone Lamsma (vn)

 • 06.11.

  2021

  Vladimír Bokes: Te Deum, op. 93

  pre soprán, barytón, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Andrea Ľuptáková (s), Tomáš Šelc (br), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

 • 06.06.

  2021

  Ľuboš Bernáth: Ambona

  programová duchovná kantáta pre soprán, miešaný zbor a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa – Jezuitský kostol, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Marianna Gelenekyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (dir.)

 • 17.11.

  2019

  Ľubica Čekovská: Liberte

  pre mezzosoprán, zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Terézia Kružliaková (ms), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Peter Valentovič (dir.)

 • 23.03.

  2019

  Viliam Gräffinger: ANTI-GONÉ

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Synagóga, Žilina, SK

  INTERPRETI: Štefan Sedlický (zbm.), Jozef Chabroň (dir.), Štátny komorný orchester Žilina

 • 08.11.

  2018

  Iris Szeghy: Ľudstvo

  kantáta pre soprán, dvojzbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Storočnica vzniku ČSR - ŠKO Žilina, Fatra, Žilina, SK

  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)

 • 17.02.

  2017

  Iris Szeghy: Stabat mater

  pre miešaný zbor rozdelený na 3 skupiny, sólový soprán a sólové husle

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Juraj Čižmarovič (vn), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

 • 15.12.

  2016

  Ján Zimmer: Magnificat, op. 9

  Kantáta pre miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

 • 15.11.

  2016

  Ľubica Čekovská: Etuda – vybrané tóny po C

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Žiaci a pedagógovia základných umeleckých škôl z Bratislave, Jozef Chabroň (dir.)

 • 19.02.

  2016

  Viliam Gräffinger: Slovenské balady

  Cyklus ženských zborov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slávnostný koncert k 70. výročiu vzniku Slovenského filharmonického zboru, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Katarína Ďurdinová (s), Katarína Štrossová (s), Slovenský filharmonický zbor, Kiril Stoyanov (bat), Peter Kosorín, jr. (bat), Katarína Turnerová (ar), Jozef Chabroň (dir.)

 • 14.01.

  2016

  Vladimír Bokes: Missa posoniensis, op. 55

  pre sóla, zbor, organ a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Eva Garajová (a), Maxim Kutsenko (t), Martin Gurbaľ (b), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

 • 03.09.

  2015

  Egon Krák: Pútnici

  Melodráma pre 2 recitátorov, miešaný zbor a symfonický orchester na poéziu štúrovských básnikov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, Banská Štiavnica, SK

  INTERPRETI: Dušan Jamrich (spk), Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)

 • 20.03.

  2014

  Iris Szeghy: Menschheit (Ľudstvo)

  Kantáta pre soprán, dvojzbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Oliver Dohnányi (dir.), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina

 • 19.02.

  2014

  Lukáš Borzík: Credo

  pre miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

 • 19.02.

  2014

  Jevgenij Iršai: Epigrafy

  Kantáta pre miešaný zbor a cappella na poéziu Arsenija Tarkovského

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

 • 19.02.

  2014

  Viliam Gräffinger: In Memoriam

  Tri motetá na pamiatku môjho starého otca pre miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

 • 19.02.

  2014

  Jevgenij Iršai: O, Lord!

  pre miešaný zbor a cappella na text Žalmu 23

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

 • 19.02.

  2014

  Lukáš Borzík: Sapientia Aeterna

  Tri krátke sentencie pre miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

 • 19.11.

  2013

  Marek Piaček: Apolloopera

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Albert Hrubovčák (tn), Jozef Chabroň (dir.), Marold Langer-Philippsen (réžia)

 • 10.11.

  2013

  Víťazoslav Kubička: Lesné víly a iná háveď op. 257

  Malá fantázia pre priečnu flautu a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Mária Reháková (fl), Jozef Chabroň (pf)

 • 03.06.

  2012

  František Kadera: Rozprávka o Katarínke

  pre flautu a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Mária Reháková (fl), Jozef Chabroň (pf)

 • 21.04.

  2012

  Ilja Zeljenka: Sonatína

  pre flautu a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Pálffyho palác na Panskej ul., Bratislava, SK

  INTERPRETI: Debora Betinová (fl), Jozef Chabroň (pf)

 • 31.05.

  2011

  Pavol Bizoň: F-lau-vir

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Rajecká hudobná jar, Rajec, SK

  INTERPRETI: Dana Homolová (fl), Jozef Chabroň (pf)

 • 31.05.

  2011

  Víťazoslav Kubička: Spomienka na priateľa op. 197

  pre dve flauty a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Rajecká hudobná jar, Rajec, SK

  INTERPRETI: Debora Betinová (fl), Dana Homolová (fl), Jozef Chabroň (pf)

 • 17.09.

  2010

  Roman Berger: Missa pro nobis

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Historická budova SND, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), František Kovár (spk), Stanislav Beňačka (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

 • 03.06.

  2010

  Viliam Gräffinger: Dialógy so starou hudbou

  pre dve flauty a klavír ad libitum

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sála Konzervatória Žilina, Žilina, SK

  INTERPRETI: Debora Betinová (fl), Dana Homolová (fl), Jozef Chabroň (pf)

 • 03.06.

  2010

  Jana Kmiťová: Dva príbehy z prázdneho domu

  pre flautu a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sála Konzervatória Žilina, Žilina, SK

  INTERPRETI: Debora Betinová (fl), Jozef Chabroň (pf)

 • 03.06.

  2010

  Lukáš Borzík: V tichu kameňa vánok

  pre flautu a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sála Konzervatória Žilina, Žilina, SK

  INTERPRETI: Dana Homolová (fl), Jozef Chabroň (pf)

 • 11.11.

  2009

  Marek Piaček: Kráľ duchov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, a4 nultý priestor, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Stanislav Beňačka (b), Jozef Chabroň (t), Musica falsa et ficta, Marold Langer Philipssen (réžia)

 • 11.09.

  2008

  Egon Krák: Missa pro defunctis – requiem

  pre sóla, miešaný zbor, detský zbor, organ a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenská filharmónia, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Pressburg Singers, Marta Beňačková (ms), Marián Pavlovič (t), Jozef Benci (b), Jozef Chabroň (zbm.), Janka Rychlá (zbm.), Leoš Svárovský (dir.)

 • 30.05.

  2006

  Lukáš Borzík: seven 4 eight

  pre osem hlasov a preparovaný klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Katarína Kováčová (s), Margaréta Ondrejková (s), Hana Friedová (s), Slovenka Benková (a), Jozef Chabroň (t), Milan Masiarik (br), Róbert Tišťan (b), Andrea Bálešová (ppf), Zuzana Chlpíková (dir.)

 • 30.05.

  2006

  Lukáš Borzík: Žalmy I

  pre 6 hlasov a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Katarína Kováčová (s), Margaréta Ondrejková (s), Slovenka Benková (a), Jozef Chabroň (t), Milan Masiarik (br), Róbert Tišťan (b), Andrea Bálešová (pf), Zuzana Chlpíková (dir.)

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 19.06.

  2018

  Marek Piaček: Apolloopera

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Opera Nova, Nová scéna Národného divadla, Praha, CZ

  INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Albert Hrubovčák (tn), Karel Kučera (tn), Jozef Chabroň (dir.), Martin Ondriska (réžia)

 • 06.10.

  2015

  Egon Krák: Pútnici

  Melodráma pre 2 recitátorov, miešaný zbor a symfonický orchester na poéziu štúrovských básnikov

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Sála UNESCO, Paríž, FR

  INTERPRETI: Dušan Jamrich (spk), Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)

 • 04.06.

  2012

  František Kadera: Rozprávka o Katarínke

  pre flautu a klavír

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Gymnasium Wasagasse, Viedeň, AT

  INTERPRETI: Mária Reháková (fl), Jozef Chabroň (pf)

 • 01.06.

  2011

  Pavol Bizoň: F-lau-vir

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Slovenský inštitút, Viedeň, AT

  INTERPRETI: Dana Homolová (fl), Jozef Chabroň (pf)

 • 01.06.

  2011

  Víťazoslav Kubička: Spomienka na priateľa op. 197

  pre dve flauty a klavír

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Slovenský inštitút, Viedeň, AT

  INTERPRETI: Debora Betinová (fl), Dana Homolová (fl), Jozef Chabroň (pf)

Zahraničné

x