Personálna bibliografia

 • 2008

  Komplexné hodnotenie organov firmy Rieger, Krnov postavených na Slovensku od založenia firmy v roku 1873 po koniec 1. svetovej vojny (po stránke hudobno-akustickej, technickej a architektonicko-výtvarnej)

  rkp., dizertačná práca

 • 2002

  BÍLIKOVÁ, Lenka – CEPKO, Marek: Trnavské organové dni 2002

  Hudobný život, 2002, č. 11, s. 28 a 40

Bibliografia

 • 2015

  ŠTRYNCL, Marek: Paratum Cor – hudba františkánskch skladateľov zo Slovenska z 18. storočia [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 4, s. 38

x