• 2004

    Medzinárodná organová súťaž Petra Ebena - Súťaž mladých organistov, Opava (CZ)

    1. cena (kategória improvizácia)

x