• 1969

  ukončenie štúdia na Konzervatóriu N. Rimského-Korsakova v Petrohrade (klarinet)

 • 1969 – 1974

  doktorandské štúdium na Konzervatóriu N. Rimského-Korsakova v Petrohrade

 • -

  jednoročný pobyt na Parížskom konzervatóriu (klarinet – Ulysses Deleclus)

 • 1965 – 1969

  sólista Leningradského komorného orchestra

 • 1969 – 1971

  sólista Leningradského filharmonického orchestra

 • 1971 – 1994

  sólista Operno-symfonického orchestra Mariinského divadla v Leningrade (dnes Petrohrad)

 • 1974 – 1980

  pedagóg na Hudobnom učilišti Rimského-Korsakova v Petrohrade

 • 1980 – 1994

  pedagóg na Konzervatóriu N. Rimského-Korsakova v Petrohrade (1989 docent, v 1990 – 1993 aj vedúci Katedry dychových nástrojov)

 • od 1995

  pôsobenie na Slovensku

 • od 1995

  pedagóg na ZUŠ M. Ruppeldta v Bratislave

 • od 2002

  pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave

 • od 2004

  pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici

 • od 2008

  pedagóg na VŠMU (od 2013 ako profesor)

Alexander Stepanov začal kariéru profesionálneho klarinetistu-sólistu ešte počas vysokoškolského štúdia na Konzervatóriu N. Rimského-Korsakova v Leningradskom komornom orchestri a v Leningradskej filharmónii, neskôr pokračoval v Operno-symfonickom orchestri Mariinského divadla v Petrohrade, kde bol sólistom vyše dvadsať rokov (1971–1994).

V repertoári orchestra Mariinského divadla bolo okrem symfonických programov vyše 120 opier a baletov. Ako sólista s týmto ansámblom hral po celom svete pod taktovkou takých hudobných osobností ako napr. Jevgenij Mravinský, Jurij Temirkanov, Mstislav Rostropovič, Gennadij Roždestvenskij, Maxim Šostakovič, Valerij Gergijev, Plácido Domingo a i.

Popri hre v orchestri sa aktívne zapájal aj do sólovej a komornej koncertnej činnosti, premiéroval skladby ruských skladateľov (mnohé z nich mu boli venované). V petrohradskej Koncertnej sále A. Glazunova hral v rokoch 1969, 1971 a 1973 pravidelné sólové recitály, na ktorých odzneli koncerty pre klarinet E. Bozzu, K. Nielsena a I. Gotkovskej.

V roku 1992 realizoval projekt Hudobné rukopisy Sankt Peterburgu v podobe MG-pásu, na ktorom sa podieľal nielen autorsky, ale aj ako sólista. Projekt predstavuje neznáme diela veľkých európskych skladateľov a po prvýkrát tu odznelo Divertimento J. Haydna pre dva klarinety a dva lesné rohy z roku 1761.

Umelecké aktivity Alexandra Stepanova na Slovensku začali stretnutím so skladateľom prof. Egonom Krákom, ktorý ho hneď po príchode do Bratislavy oslovil s požiadavkou premiérovať jeho skladbu Hommage à Giacometti pre klarinet a klavír na festivale Melos-Étos v roku 1994. Ich spolupráca pokračovala v súbore Chorus Angelorum, kde A. Stepanov účinkoval ako sólista na klarinete a realizoval dva albumy a dva vianočné filmy Čas radosti I. a II. Následne premiéroval a opakovane s úspechom uvádzal trio pre soprán, klarinet a klavír Egona Kráka Lettres de mon moulin (Mirbachov palác Bratislava, Slovenský rozhlas Bratislava a i.). V roku 2006 vyšlo v Hudobnom fonde CD s názvom Mémoires I., na ktorom A. Stepanov spolupracoval a nahral tri sólové skladby skladateľa E. Kráka.

V rámci medzinárodného sympózia Hudba na dvore francúzskych kráľov (Banská Bystrica) v roku 2005 predviedol Sonátu A. Zimmermanna, ktorú neskôr nahral aj pre Slovenský rozhlas. Spolupracoval na projektoch Egona Kráka Incitatus (2008, Koncert elektroakustickej hudby, live vysielanie a nahrávka pre Slovenský rozhlas), Dante (2009, interpret a spoluautor časti Peklo pre klarinet, pozaunu, trúbku a MG-pás, live koncert a nahrávka pre Slovenský rozhlas).

Popri týchto aktivitách opakovane účinkoval na festivale Melos-Étos v Bratislave, kde okrem iných premiéroval aj skladby Boška Milakovića.

Publikoval rad odborných článkov a štúdií, zúčastnil sa na viacerých vedeckých konferenciách na Slovensku i v zahraničí.

x