• 1974

    Medzinárodná hudobná súťaž Pražská jar, Praha (CZ)

    Čestné uznanie 1. stupňa

x