• 2011

  Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra

 • 2010

  Cena Fra Angelica

  za dlhodobý výskum hudby reholí na Slovensku

 • 2008

  Cena Fra Angelica

  za prínos kresťanskej kultúre v kategórii hudobné umenie

 • 1991

  Cena Jozefa Kresánka

  za mimoriadny tvorivý prínos v oblasti barokovej hudby na Slovensku

  udeľuje Hudobný fond (Bratislava)

x