• 2011

  Hudobný fond

  MIRO BÁZLIK: KONCERT PRE KLAVÍR A ORCHESTER; ORATÓRIUM DVANÁSŤ

  CD - Hudobný fond SF 00692131

  1. Miro Bázlik: Koncert pre klavír a orchester

   Daniel Buranovský(pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik(dir.)

  2. Miro Bázlik: Dvanásť

   František Husák (spk), Sergej Kopčák(b), Katarína Blahušiaková(s), Dagmar Pecková(a), Ľudovít Buchta(t), Marián Bulla(b), Slovenský filharmonický zbor, Peter Hradil(zbm.), Slovenská filharmónia, Gabriel Patócs (dir.)

 • 2006

  MUSICA

  THE BEST OF LÚČNICA CHORUS

  CD - MUSICA 730 597-2

  1. Antonio Lotti: Crucifixus

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil(dir.)

  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil(dir.)

  3. Anton Bruckner: Christus factus est

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil(dir.)

  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil(dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil(dir.)

  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil(dir.)

  7. Ilja Zeljenka: Zborohra

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil(dir.)

  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil(dir.)

  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil(dir.)

  10. Vytautas Barkauskas: Fuga

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil(dir.)

  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil(dir.)

  12. Jerome Kern: All the Things You Are

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil(dir.)

  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová(dir.)

  14. George Gershwin: Summertime

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil(dir.)

  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová(dir.)

  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo(dir.)

  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo(dir.)

  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo(dir.)

  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella – Verbunk

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo(dir.)

  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo(dir.)

  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil(dir.)

  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil(dir.)

  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach(dir.)

  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach(dir.)

  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach(dir.)

  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová(dir.)

  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil(dir.)

  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia

   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd(dir.)

  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne

   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd(dir.)

  30. Peter Breiner: Svadobné spevy

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová(dir.)

 • 1984

  Opus

  MIEŠANÝ ZBOR BRATISLAVSKÝCH UČITEĽOV

  LP - Opus 9112 1530

  1. Claudio Monteverdi: Nárek Ariadny

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil(dir.)

  2. Matěj Bohuslav Černohorský: Fúga

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil(dir.)

  3. Antonín Dvořák: Žitné pole

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Milan Seidl(dir.)

  4. Piotr Iljič Čajkovskij: Sláviček

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Milan Seidl(dir.)

  5. Baldasare Donati: Villanella alla neapolitana

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Jozef Potočár(dir.)

  6. Leoš Janáček: Hukvaldské piesne

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil(dir.)

  7. Hanuš Domanský: Klapancie

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil(dir.)

  8. Zdeněk Blažek: Slovenské zemi

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil(dir.)

  9. Alexander Moyzes: Pieseň milicionárov

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil(dir.)

  10. Georgij Sviridov: Belasý večer

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil(dir.)

  11. Rodion Ščedrin: K vám, padlým

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil(dir.)

  12. Dmitrij Šostakovič: Zatíchli salvy

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil(dir.)

  13. Mikuláš Moyzes: Dve piesne zo Záhoria

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Jozef Potočár(dir.)

  14. Spirituál: Oh, Lord

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Milan Seidl(dir.)

 • 1981

  Opus

  TVORCOVIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ HUDBY – MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ

  LP - Opus 9110 1093-94

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Symfónia e mol "Spomienková"

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd

  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Pribinov sľub op. 68

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd(dir.)

  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sinokvety

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil(dir.)

  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Za horami, za dolami

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil(dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Padol kameň

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil(dir.)

  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sonáta g mol op. 12

   Viktor Šimčisko(vn), Helena Gáfforová(pf)

x