• 1957 – 1961

  Konzervatórium v Brne (organ – J. Černocký, klavír – V. Vaňura)

 • 1961 – 1965

  VŠMU (zborové dirigovamie – Juraj Haluzický)

 • 1973

  orchestrálne dirigovanie (Ľudovít Rajter)

 • 1962 – 1966

  člen a asistent dirigenta Speváckeho zboru Lúčnice

 • 1968 – 1970

  zbormajster detského speváckeho zboru Slniečko v Bratislave

 • 1969 – 1971

  druhý zbormajster Opery SND

 • 1970 – 1974

  umelecký vedúci a dirigent Miešaného zboru bratislavských učiteľov

 • 1971 – 1976

  asistent hlavného zbormajstra SFZ

 • 1977 – 1978

  vedúci Dievčenského zboru Konzervatória v Bratislave

 • 1977 – 1980

  zakladateľ a vedúci Dievčenského speváckeho zboru pri Strednej poľnohospodársko-technickej škole v Modre

 • 1977 – 2001

  dirigent Speváckeho zboru slovenských učiteľov

 • 1983 – 1998

  umelecký šéf a dirigent Speváckeho zboru Lúčnica

 • od 1965

  pedagóg na VŠMU (1983 docent, 1989 profesor, prodekan Hudobnej fakulty a prorektor školy)

 • od 1997

  pedagóg Katedry zborového dirigovania Hudobnej fakulty na Akadémii umení v Banskej Bystrici

Peter Hradil významne prispel k rozvoju slovenskej zborovej kultúry. Popri zbormajsterskej aktivite vo viacerých významných slovenských speváckych zboroch pôsobil pedagogicky ako profesor zborového dirigovania na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave. Bol častým členom porôt na medzinárodných súťažiach a tiež renomovaným odborníkom v problematike interpretácie českej a slovenskej zborovej sakrálnej literatúry 19. a 20 . storočia. 

".... Spomínať úspechy, ktoré dosiahol, by vyžadovalo mnoho riadkov, nemožno však zabudnúť na súťažné prehliadky v Brazílii, Kórey, Taiwane, Anglicku a na Malte, kde Lúčnica pod jeho vedením získala dokonca najvyššie ocenenie. Ako zbormajster SZSU predstavil slovenské spevácke umenie v Langolene, Kanade, USA, Estónsku a vo Švajčiarsku, kde sa taktiež súbor nenechal zahanbiť a dobyl mnohé finálové méty. Autoritu tohto takmer 80-členného zboru zrelých mužov si získal svojou cieľavedomosťou, svojím majstrovstvom a akousi samozrejmou láskou k zborovému spevu.“ (Mgr. Jozef Pauchly. In: Lamač/Osobnosti)

x