• 2023

    Cena Fra Angelico

  • 2020

    Cena Jozefa Kresánka

    za hodnotné vedecké výsledky muzikologického výskumu v oblasti historiografie starších európskych a slovenských hudobných dejín, organológie a hudobnej ikonografie s osobitným zreteľom na výskumný projekt Hudba v Bratislave

x