2009

GAÁL, László: Diva mohla prevziať cenu primátora

Új szó, 21. 1. 2009 , s. 24

2008

KRÁLÍK, Jan: Cena MIDEM pro Krále a uhlíře

Hudební rozhledy, 2008, č. 3, s. 39

1995

UNGER, Pavel: Turandot - zážitok pre zrak i sluch

Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 20 – 21, s. 6

1993

I. B.: Dni starej hudby - SAMARIA ´93

Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 18, s. 4

1992

JAVORSKÝ, Igor: Záver sezóny v SF

Hudobný život, 1992, roč. 14, č. 14, s. 5

1992

J. V.: Úspech Lívie Ághovej

Hudobný život , 1992, roč. 24, č. 10, s. 7

1989

ČAVOJSKÝ, Ladislav: Bednárikov pokus o Fausta

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 18, s. 6

1988

DOHNALOVÁ, Lýdia: Medzinárodné úspechy mladých

Hudobný život , 1988, roč. 20, č. 22, s. 4

1988

POSPÍŠILOVÁ, Iveta: Svetový potlesk opäť nášmu hlasu

Smena, 3. 10. 1988 , s. 1

1988

LITSCHAUEROVÁ, Nina: Som spokojná, pretože spievam : Hovoríme so sólistkou opery SND L. Ághovou

Práca , 13. 2. 1988 , s. 7

1987

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Z koncertov Štátnej filharmónie Košice

Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 7, s. 4

1987

BLAHYNKA, Miloslav: Dve premiéry Mozartovej Čarovnej flauty : V Národnom divadle v Prahe. V opere Slovenského národného divadla v Bratislave

Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 4, s. 5

1986

BERGER, Igor: Dozrievanie si žiada čas : K vystúpeniu mladých interpretov v Klariskách

Ľud, 2. 9. 1986 , s. 5

1986

M. G.: Z galérie najmladších : Hvoríme so sólistkou opery SND Líviou Ághovou

Večerník, 1. 8. 1986 , s. 6

1986

KOLLÁTHOVÁ, Zuzana: Profily mladých : Sopranistka Lívia Ághová

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 13, s. 3

1986

KOLLÁTHOVÁ, Zuzana: Sopranistka Lívia Ághová

Hudobný život , 1986, roč. 18, č. 13, s. 3

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2009

  GAÁL, László: Diva mohla prevziať cenu primátora

  Új szó, 21. 1. 2009 , s. 24

 • 2008

  KRÁLÍK, Jan: Cena MIDEM pro Krále a uhlíře

  Hudební rozhledy, 2008, č. 3, s. 39

 • 1995

  UNGER, Pavel: Turandot - zážitok pre zrak i sluch

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 20 – 21, s. 6

 • 1993

  I. B.: Dni starej hudby - SAMARIA ´93

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 18, s. 4

 • 1992

  JAVORSKÝ, Igor: Záver sezóny v SF

  Hudobný život, 1992, roč. 14, č. 14, s. 5

 • 1992

  J. V.: Úspech Lívie Ághovej

  Hudobný život , 1992, roč. 24, č. 10, s. 7

 • 1989

  ČAVOJSKÝ, Ladislav: Bednárikov pokus o Fausta

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 18, s. 6

 • 1988

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Medzinárodné úspechy mladých

  Hudobný život , 1988, roč. 20, č. 22, s. 4

 • 1988

  POSPÍŠILOVÁ, Iveta: Svetový potlesk opäť nášmu hlasu

  Smena, 3. 10. 1988 , s. 1

 • 1988

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Som spokojná, pretože spievam : Hovoríme so sólistkou opery SND L. Ághovou

  Práca , 13. 2. 1988 , s. 7

 • 1987

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Z koncertov Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 7, s. 4

 • 1987

  BLAHYNKA, Miloslav: Dve premiéry Mozartovej Čarovnej flauty : V Národnom divadle v Prahe. V opere Slovenského národného divadla v Bratislave

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 4, s. 5

 • 1986

  BERGER, Igor: Dozrievanie si žiada čas : K vystúpeniu mladých interpretov v Klariskách

  Ľud, 2. 9. 1986 , s. 5

 • 1986

  M. G.: Z galérie najmladších : Hvoríme so sólistkou opery SND Líviou Ághovou

  Večerník, 1. 8. 1986 , s. 6

 • 1986

  KOLLÁTHOVÁ, Zuzana: Profily mladých : Sopranistka Lívia Ághová

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 13, s. 3

 • 1986

  KOLLÁTHOVÁ, Zuzana: Sopranistka Lívia Ághová

  Hudobný život , 1986, roč. 18, č. 13, s. 3

x