• 1988

  Medzinárodná súťaž ARD v Mníchove (DE)

  2. cena

 • 1988

  Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (CZ)

  laureát

 • 1986

  Medzinárodná hudobná súťaž Pražská jar, Praha (CZ)

  2. cena

 • 1985

  Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava (SK)

  1. cena v 2. kategórii

x