• 1977

  absolvent Konzervatória v Brne (spev - Richard Novák)

 • 1969 – 1972

  člen spevohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove

 • 1972 – 1977

  člen operného zboru SND v Bratislave

 • od 1977

  sólista Opery Štátneho divadla v Košiciach

 • 1977 – 1992

  hosťujúci sólista v Opere SND a do 2001 aj v Štátnej opere Banská Bystrica

 •  

František Balún okrem angažmánov v divadlách rozvinul aj bohatú koncertnú činnosť (diela z oblasti vokálno-inštrumentálnej tvorby), interpretoval vokálne diela komornej hudby, predovšetkým piesne a piesňové cykly. Bol hosťujúci sólista v Opere SND a v Štátnej opere Banská Bystrica, hosťoval tiež v Janáčkovej opere Brno a v Opere Národného divadla moravskosliezskeho v Ostrave. V zahraničí účinkoval v Taliansku, Francúzsku, Nemecku, Švajčiarsku, Holandsku, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, na Ukrajine i v Kanade. Realizoval rad nahrávok pre rozhlas a televíziu.

V rokoch 1990 - 1992 bol poslancom Slovenskej národnej rady a neskôr sa venoval komunálnej politike v Košiciach. Od roku 1992 zastával istý čas aj pozíciu umeleckého šéfa Opery Štátneho divadla Košice. 

 

x