Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2018

  JUHANOVÁ, Dáša: František Balún: Vždy som šiel proti prúdu [rozhovor]

  Opera Slovakia, 12. 9. 2018

 • 2003

  (sita): Ceny Fra Angelico

  Nový deň, 11. 2. 2003

 • 1998

  GLOCKOVÁ, Mária: Exportné naštudovanie Mr. Scroogea

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 2, s. 4

x