• od 1960

  technik vo výrobe hudobných nástrojov (závod Varhany Krnov)

 • 1964 – 1973

  filmový strihač, neskôr skladateľ v slobodnom povolaní

 • 1991 – 2009

  vedecký pracovník SAV

 • 1996

  zakladateľ Katedry zvukovej skladby na výchovu zvukových majstrov na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU

 • 1997 – 2009

  riaditeľ Ústavu hudobnej vedy SAV

V oblasti výskumu sa zameriaval na filmovú hudbu, liturgickú hudbu a hudobnú kultúru.

Je autor kníh Audiovizuálne médiá a hudobná kultúra (2009, 2002), Slovenská televízia a jej perspektívy (2007), Teória filmovej hudby (2006, 1981), Liturgický spevník pre tretie tisícročie (2000), Slovenská filmová hudba 1896 – 1996 (1996).

Je autor hudby k viac než 120 filmom (napr. k dlhometrážnym kresleným filmom Viktora Kubala Krvavá pani), autor hudby k scénickým programom SĽUK-u (napr. Slnovrat), komornej hudby, piesní, autor a režisér hudobných dokumentárnych filmov a televíznych relácií (napr. Filozofia hudby, cyklus Deti hudobníci), realizoval strih a hudobnú dramaturgiu k cca 1400 filmom spravodajskej, dokumentárnej a animovanej tvorby.

Je členom International Cooperative in Systematic and Comparative Musicology.

x