• 2001

    Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

    2. miesto

  • 2001

    Medzinárodná kontrabasová súťaž Františka Simandla, Blatná (CZ)

    čestné uznanie

x