• 2019

    Cena Jozefa Kresánka

    za významnú, dlhoročnú muzikologickú, organizátorskú a hudobno-pedagogickú činnosť a za vedeckú prezentáciu slovenskej hudby doma i zahraničí

    udeľuje Hudobný fond

x