• 1998 – 2004

  Konzervatórium v Bratislave (klarinet - Peter Drlička, staré dychové nástroje - Juraj Korec)

 • 2003 – 2009

  Konzervatórium v Bratislave (saxofón - Pavol Ruček, Dušan Húščava, jazzová harmónia - Matúš Jakabčic)

 • 2004 – 2010

  Vysoká škola múzických umení v Bratislave (teória hudby), súkromné hodiny saxofónu u Harryho Sokala a Andyho Middletona

 • 2008 – 2009

  organizátor a dramaturg Jazz festival Bratislava 

 • 2008 – 2010

  programový dramaturg hudobného klubu Hlava XXII

 • od 2010 

  pedagóg na ZUŠ Daliborovo nám. (zobcová flauta, saxofón)

 • od 2011

  spolu s Erikom Rothensteinom a NikiStein jazz sextet organizuje cyklus moderovaných koncertov Spoznaj jazz v klube Hlava XXII

 • 2011 - 2012

  člen Fats Jazz Band

 • 2012

  hudobná produkcia v rámci odovzdávania cien Krišťáľové krídlo 

 •  

 • spolupráca:

  Michael Stewart, Matúš Jakabčic, Ľuboš Šrámek, Gabriel Jonáš, Juraj Griglák, Jozef Dome, Ondrej Krajňák

x