Bibliografia

  • 2014

    KOLÁŘ, Robert: Recenzie : Nikolaj Nikitin: Music for Boys & Girls Vol. 1

    Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 51

  • 2013

    KOLÁŘ, Robert: Recenzie : New Winter Stories. N. Nikitin, M. Steward, G. Jonáš, J. Griglák, J. Döme

    Hudobný život , 2013, roč. XLV, č. 1 – 2, s. 54

x