• 2012

  Cena Sebastian

  za mimoriadny prínos k odkazu diela Johana Sebastiana Bacha pre súčasníkov

 • 1990

  Cena Frica Kafendu

  za interpretáciu diel slovenských skladateľov, osobitne za Exodus Romana Bergera

 • 1988

  Cena Zväzu slovenských skladateľov

  za bohatú koncertnú činnosť a za realizované nahrávky

x