2020

-: Zemřel dirigent a sbormistr Pavel Baxa

Opera Plus, 7. 4. 2020

1996

SEDLICKÝ, Tibor: Pavol Baxa

K dejinám zborového spevu na Slovensku. O jubilujúcich skladateľoch – dirigentoch – speváckych zboroch, 1996, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 31 – 32
(ISBN 80-88825-77-6)

1990

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Pravda prvej čembalistky : Koncert súboru starej hudby podnetom pre úvahy

Večerník, 13. 11. 1990

1989

ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 9, s. 1 a 4

1989

REŽUCHOVÁ, Viera: Koncerty

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 7, s. 3
(ako dirigent súboru Musica aeterna)

1988

HANZELOVÁ, Martina: XV. slávnosti zborového spevu

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 9, s. 4

1988

URSÍNYOVÁ, Terézia: Stále živá stará hudba [rozhovor]

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 6, s. 4

1988

URSÍNYOVÁ, Terézia: Hovoríme s dirigentom Pavlom Baxom na tému Stále živá stará hudba

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 6, s. 4

1987

FÖLDEŠOVÁ, Marta: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 2, s. 4
(ako dirigent koncertu súboru Musica aeterna v SF)

1986

ČÍŽIK, Vladimír: Baxa Pavol

Slovenskí dirigenti a zbormajstri, 1986, Opus, Bratislava, s. 71 – 73

1986

ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 2, s. 4

1982

(ki): Hodnotíme abonentné koncerty : Pozitívny prínos dirigenta Slovenskej filharmónie

Ľud, 31. 3. 1982, s. 5

1982

ČÍŽIK, Vladimír: Interpretačná súťaž SSR 1981

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 2, s. 1

1981

BRHLOVIČ, Peter: Poznanie je cestou k hudbe [rozhovor]

Smena, 21. 10. 1981

1980

DANIŠOVSKÝ, J.: Pavol Baxa

Hudobný život , 1980, roč. 12, č. 14, s. 3

1979

URBANEC, Bartolomej: Mladosť s taktovkou

Večerník, 14. 6. 1979

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1996

  SEDLICKÝ, Tibor: Pavol Baxa

  K dejinám zborového spevu na Slovensku. O jubilujúcich skladateľoch – dirigentoch – speváckych zboroch, 1996, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 31 – 32
  (ISBN 80-88825-77-6)

 • 1986

  ČÍŽIK, Vladimír: Baxa Pavol

  Slovenskí dirigenti a zbormajstri, 1986, Opus, Bratislava, s. 71 – 73

 • 1980

  DANIŠOVSKÝ, J.: Pavol Baxa

  Hudobný život , 1980, roč. 12, č. 14, s. 3

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  -: Zemřel dirigent a sbormistr Pavel Baxa

  Opera Plus, 7. 4. 2020

 • 1990

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Pravda prvej čembalistky : Koncert súboru starej hudby podnetom pre úvahy

  Večerník, 13. 11. 1990

 • 1989

  ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 9, s. 1 a 4

 • 1989

  REŽUCHOVÁ, Viera: Koncerty

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 7, s. 3
  (ako dirigent súboru Musica aeterna)

 • 1988

  HANZELOVÁ, Martina: XV. slávnosti zborového spevu

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 9, s. 4

 • 1988

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Stále živá stará hudba [rozhovor]

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 6, s. 4

 • 1988

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Hovoríme s dirigentom Pavlom Baxom na tému Stále živá stará hudba

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 6, s. 4

 • 1987

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 2, s. 4
  (ako dirigent koncertu súboru Musica aeterna v SF)

 • 1986

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 2, s. 4

 • 1982

  (ki): Hodnotíme abonentné koncerty : Pozitívny prínos dirigenta Slovenskej filharmónie

  Ľud, 31. 3. 1982, s. 5

 • 1982

  ČÍŽIK, Vladimír: Interpretačná súťaž SSR 1981

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 2, s. 1

 • 1981

  BRHLOVIČ, Peter: Poznanie je cestou k hudbe [rozhovor]

  Smena, 21. 10. 1981

 • 1979

  URBANEC, Bartolomej: Mladosť s taktovkou

  Večerník, 14. 6. 1979

x