10.12.

1986

Víťazoslav Kubička: Koncert pre čembalo a sláčikový orchester op. 39

Prvé uvedenie na Slovensku

Sála Ľudovej školy umenia, Břeclav, CS

INTERPRETI: Musica aeterna, Ján Albrecht (umv.), Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (umv.), Pavel Baxa (dir.), Marica Dobiášová (cmb), Kamila Zajíčková (s), Marta Beňačková (a), Peter Oswald (tenor), Ondrej Malachovský (bas)

01.10.

1984

Dezider Kardoš: Symfónia č. 7 'Balada o sne' op. 53

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: František Caban (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

17.03.

1983

Ján Cikker: Óda na radosť

Oratórium na slová Milana Rúfusa pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Elena Holičková (s), Viktória Stracenská (ms), František Livora (t), Peter Mikuláš (b), Ján Cikker (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

13.02.

1982

Martin Burlas: Sotto voce

pre zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

30.10.

1981

Ladislav Burlas: Hymnus času

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Čs. rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor slovenských učiteľov, Pavel Baxa (dir.)

24.07.

1980

Bartolomej Urbanec: Blahoslavlen mir

Prvé uvedenie na Slovensku

Piešťanský festival, Piešťany, SK

INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Hana Štolfová-Bandová (a), Gustáv Papp (t), Róbert Szücs (br), Jozef Špaček (b), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

1951

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 10.12.

  1986

  Víťazoslav Kubička: Koncert pre čembalo a sláčikový orchester op. 39

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Sála Ľudovej školy umenia, Břeclav, CS

  INTERPRETI: Musica aeterna, Ján Albrecht (umv.), Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (umv.), Pavel Baxa (dir.), Marica Dobiášová (cmb), Kamila Zajíčková (s), Marta Beňačková (a), Peter Oswald (tenor), Ondrej Malachovský (bas)

 • 01.10.

  1984

  Dezider Kardoš: Symfónia č. 7 'Balada o sne' op. 53

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: František Caban (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 17.03.

  1983

  Ján Cikker: Óda na radosť

  Oratórium na slová Milana Rúfusa pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Viktória Stracenská (ms), František Livora (t), Peter Mikuláš (b), Ján Cikker (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

 • 13.02.

  1982

  Martin Burlas: Sotto voce

  pre zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 30.10.

  1981

  Ladislav Burlas: Hymnus času

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Čs. rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor slovenských učiteľov, Pavel Baxa (dir.)

 • 24.07.

  1980

  Bartolomej Urbanec: Blahoslavlen mir

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Piešťanský festival, Piešťany, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Hana Štolfová-Bandová (a), Gustáv Papp (t), Róbert Szücs (br), Jozef Špaček (b), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

Zahraničné

x