• 1934 – 1942

  Gymnázium v Lipníku, súčasne základy hry na husliach (R. Kundl), hudobnej teórie a harmónie (J. Vašíček)

 • 1942 – 1950

  s prerušením kvôli 2. svetovej vojne Konzervatórium v Brne (klavír – Zuzana Zámečníková, organ – Josef Černocký, kompozícia – Vilém Petrželka, dirigovanie – Bohumír Liška)

 • 1950 – 1953

  VŠMU (dirigovanie – Václav Talich, klavír – Štefan Németh-Šamorínsky, kompozícia – Ján Cikker)

 • 1954 – 1957

  asistent dirigenta Slovenskej filharmónie

 • 1957 – 1968

  dirigent Slovenskej filharmónie

 • 1957 – 1959

  Hudobná akadémia vo Viedni (mimoriadny poslucháč H. Swarovského)

 • 1966

  asistent šéfdirigenta Leningradskej filharmónie Jevgenija Mravinského

 • 1969 – 1975

  šéfdirigent Filharmónie pracujúcich (dnes Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín)

 • 1973

  debut s Českou filharmóniou

 • 1975 – 1978

  šéf opery a dirigent Štátneho divadla v Košiciach

 • od 1979

  šéfdirigent Cairo Symphony a Iraqui National Philharmonic Orchestra v Bagdade, neskôr dirigent opery v Istanbule

 • 1984

  návrat do bývalého Československa

 • 1989 – 2006

  pedagóg na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave (žiaci: Róbert Stankovský, Mário Košik, Branislav Kostka, Samuel Bill, Oskar Rózsa, Norbert Baxa, Martin Majkút, Juraj Valčuha, Martin Leginus, Miloslav Oswald, Konstantin Ilievsky a i.)

x