2023

TOMKA, Juraj: Juraj Tomka: huslista s violou (v posteli)

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 3, s. 7

2023

FICKOVÁ, Aneta: Derniéra a premiéry zbormajstrov v Slovenskej filharmónii

Tempo, 2023, roč. 20, č. 1 – 2, s. 35 – 37

2023

KOŠIČOVÁ, Renáta: Eugen Suchoň: Komorné dielo 1923 – 1977 [recenzia CD]

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 50

2023

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Evgeny Irshai: Gospodi vozzvach [recenzia CD]

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 51

2023

TICHÝ, Stanislav: Ars Organi Nitra 2023

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 7 – 8, s. 14 – 15

2022

TOMKA, Juraj: Medzinárodná husľová súťaž na VŠMU v Bratislave

Múza (časopis VŠMU), 2022, roč. 4, č. 7, s. 11 – 13

2022

BLAHO, Vladimír: Janáčkove Luhačovice sa s úspechom vrátili

Opera Slovakia, 22. 7. 2022
(ako sólista Janáčkovej sonáty pre husle a klavír (M. Klátik, klavír) i ako člen Mucha Quartet)

2022

VACHOVÁ, Zuzana: Hudobná dišputa Zeljenka verzus Piaček

Moja kultúra, 10. 2. 2022

2022

ČERVENKA, Jozef: Luhačovice : Janáček v kúpeľoch

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 7 – 8, s. 18 – 19

2022

KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2022 : má zmysel pokračovať

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 2 – 5

2022

GOČ, Jakub: (Ne)známa hudba Juraja Pospíšila

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 9

2021

KOLÁŘ, Robert: Albrechtina : neznáma hudba Mira Bázlika

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 11, s. 12

2021

KARLÍKOVÁ, Mária: Viliam Kořínek : Metodika hry na husliach [recenzia reedície knihy]

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 58
(edícia, revízia - Juraj Tomka)

2021

SCHINDLER, Agata: Miska Hauser : Skladby pre husle a klavír [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 1 – 2, s. 50 – 51

2020

TOMKA, Juraj: Osem otázok pre editorov husľovej školy a metodiky husľovej hry

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 26 – 28

2020

TOMKA, Juraj: Moyzesovo kvarteto : 45 rokov vzájomného rešpektu

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 20 – 24

2020

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Dom Albrechtovcov : od Hortus artis postupne k Domus artis

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 2 – 3

2019

STRUŇÁKOVÁ, Alžbeta: Medzinárodné úspechy Slovenského mládežníckeho orchestra

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 4 – 7

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: Juraj Tomka, Martin Krajčo : Early Romantic Music for Violin and Guitar [recenzia CD]

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 5, s. 38

2018

KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: Debussy 100 rokov po...

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 3

2018

KOLÁŘ, Robert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 9

2016

KOLÁŘ, Robert: Slovenský mládežnícky orchester: sympatický príslľub do budúcnosti

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 9, s. 5

2016

VILIKOVSKÁ, Zuzana: European Union Youth Orchestra : Hudobné mladé pušky štartujú v Bratislave. Konečne majú svoj súbor

SME, 6.8.2016, roč. 24, č. 183, s. 10

2016

FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 6, s. 3

2015

ŠTRYNCL, Marek: Paratum Cor – hudba františkánskch skladateľov zo Slovenska z 18. storočia [recenzia CD]

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 4, s. 38

2015

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Ensemble Ricercata : Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 4

2014

KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: večer husľových sonát

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 2

2014

URSÍNYOVÁ, Terézia: Albrechtina

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 5, s. 4

2014

DOHNALOVÁ, Lýdia: V Žiline aj s pôvodnou tvorbou

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 7

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Interpretačne mnohoraký december i január v Mirbachu

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 3

2013

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012 : Muchovo kvarteto

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 22 – 23

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Spomienka na Jána Levoslava Bellu

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 8

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 3, s. 6

2013

STÝBLOVÁ, Magdaléna: V Pálffyho paláci nielen Dvořák

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 8

2012

KUBANDOVÁ, Janka: Miniprofil : Mucha Quartet

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 10, s. 5

2011

KOLÁŘ, Robert: Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 9

2011

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 8 – 9

2011

KUBANDOVÁ, Janka: Miniprofil : Juraj Tomka

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 7

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Spravodajstvo, koncerty : Symfonický orchester VŠMU...

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 3
(ako sólista Mozartovej Koncertantnej symfónie pre husle a violu Es dur KV 364; viola Veronika Prokešová; dir. M. Lejava)

2011

BUBNÁŠ, Juraj: Recenzie : Jan Jakub Bokun & Slovak Quartet : Clarinettino

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 35 – 36

2010

(kul): Jan Jakub Bokun a Slovenské kvarteto

Sme , 14. 12. 2010, č. 287, s. 19

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  TOMKA, Juraj: Medzinárodná husľová súťaž na VŠMU v Bratislave

  Múza (časopis VŠMU), 2022, roč. 4, č. 7, s. 11 – 13

 • 2020

  TOMKA, Juraj: Osem otázok pre editorov husľovej školy a metodiky husľovej hry

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 26 – 28

 • 2020

  TOMKA, Juraj: Moyzesovo kvarteto : 45 rokov vzájomného rešpektu

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 20 – 24

Personálna bibliografia – Esejistická tvorba

 • 2023

  TOMKA, Juraj: Juraj Tomka: huslista s violou (v posteli)

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 3, s. 7

Bibliografia

 • 2022

  GOČ, Jakub: (Ne)známa hudba Juraja Pospíšila

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 9

Bibliografia – Recenzie

 • 2023

  FICKOVÁ, Aneta: Derniéra a premiéry zbormajstrov v Slovenskej filharmónii

  Tempo, 2023, roč. 20, č. 1 – 2, s. 35 – 37

 • 2023

  KOŠIČOVÁ, Renáta: Eugen Suchoň: Komorné dielo 1923 – 1977 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 50

 • 2023

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Evgeny Irshai: Gospodi vozzvach [recenzia CD]

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 51

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2023

  TICHÝ, Stanislav: Ars Organi Nitra 2023

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 7 – 8, s. 14 – 15

 • 2022

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2022 : má zmysel pokračovať

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 2 – 5

 • 2022

  BLAHO, Vladimír: Janáčkove Luhačovice sa s úspechom vrátili

  Opera Slovakia, 22. 7. 2022
  (ako sólista Janáčkovej sonáty pre husle a klavír (M. Klátik, klavír) i ako člen Mucha Quartet)

 • 2022

  ČERVENKA, Jozef: Luhačovice : Janáček v kúpeľoch

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 7 – 8, s. 18 – 19

 • 2022

  VACHOVÁ, Zuzana: Hudobná dišputa Zeljenka verzus Piaček

  Moja kultúra, 10. 2. 2022

 • 2021

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina : neznáma hudba Mira Bázlika

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 11, s. 12

 • 2021

  KARLÍKOVÁ, Mária: Viliam Kořínek : Metodika hry na husliach [recenzia reedície knihy]

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 58
  (edícia, revízia - Juraj Tomka)

 • 2021

  SCHINDLER, Agata: Miska Hauser : Skladby pre husle a klavír [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 1 – 2, s. 50 – 51

 • 2020

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Dom Albrechtovcov : od Hortus artis postupne k Domus artis

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 2 – 3

 • 2019

  STRUŇÁKOVÁ, Alžbeta: Medzinárodné úspechy Slovenského mládežníckeho orchestra

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 4 – 7

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 9

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: Debussy 100 rokov po...

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 3

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Juraj Tomka, Martin Krajčo : Early Romantic Music for Violin and Guitar [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 5, s. 38

 • 2016

  KOLÁŘ, Robert: Slovenský mládežnícky orchester: sympatický príslľub do budúcnosti

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 9, s. 5

 • 2016

  VILIKOVSKÁ, Zuzana: European Union Youth Orchestra : Hudobné mladé pušky štartujú v Bratislave. Konečne majú svoj súbor

  SME, 6.8.2016, roč. 24, č. 183, s. 10

 • 2016

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 6, s. 3

 • 2015

  ŠTRYNCL, Marek: Paratum Cor – hudba františkánskch skladateľov zo Slovenska z 18. storočia [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 4, s. 38

 • 2015

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Ensemble Ricercata : Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 4

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: večer husľových sonát

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 2

 • 2014

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Albrechtina

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 5, s. 4

 • 2014

  DOHNALOVÁ, Lýdia: V Žiline aj s pôvodnou tvorbou

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 7

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Interpretačne mnohoraký december i január v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 3

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Spomienka na Jána Levoslava Bellu

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 8

 • 2013

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: V Pálffyho paláci nielen Dvořák

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 8

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 3, s. 6

 • 2013

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012 : Muchovo kvarteto

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 22 – 23

 • 2012

  KUBANDOVÁ, Janka: Miniprofil : Mucha Quartet

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 10, s. 5

 • 2011

  KOLÁŘ, Robert: Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 9

 • 2011

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 8 – 9

 • 2011

  KUBANDOVÁ, Janka: Miniprofil : Juraj Tomka

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 7

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Spravodajstvo, koncerty : Symfonický orchester VŠMU...

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 3
  (ako sólista Mozartovej Koncertantnej symfónie pre husle a violu Es dur KV 364; viola Veronika Prokešová; dir. M. Lejava)

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Recenzie : Jan Jakub Bokun & Slovak Quartet : Clarinettino

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 35 – 36

 • 2010

  (kul): Jan Jakub Bokun a Slovenské kvarteto

  Sme , 14. 12. 2010, č. 287, s. 19

x