2004

Kolektív: Slovník slovenského koncertného umenia II.

Hudobné centrum, Bratislava, s. 7

2004

URBAN, Bohumil: Hudobná história Žiliny : História Žiliny 4

EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, s. 53

2000

PALOVČÍK, Michal: Za Albínom Vrteľom [nekrológ]

Literárny týždenník, 2000, roč. 13, č. 41, s. 2

2000

KUPKOVIČ, Ladislav: Za profesorom Vrteľom [nekrológ]

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 11, s. 2

1997

JANOTA, Igor: Zlaté husličky. Vzácne jubileum prof. Albína Vrteľa

Slovenská republika, 8. 7. 1997, č. 155, s. 8

1997

JURÍK, Marián: Opantala ho hudba a kysucká príroda : Prof. Albín Vrteľ jubiluje

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 13 – 14, s. 14

1996

PALOVČÍK, Michal: Profil autora

Vrteľ, Albín: Husle s dračou hlavou, 1996, Bratislava, s. 173 – 174

1996

HOLÍK, Juraj - Vrteľ, Albín: Husle s dračou hlavou : Spomienky

Print - Servis, Bratislava

1995

JURÍK, Marián: Profesor Albín Vrteľ

Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 23 – 24, s. 2

1995

(r): Husľový virtuóz a pedagóg : Päťdesiat rokov na pôde konzervatória

Slovenská republika, 4. 12. 1995, roč. 2, č. 280, s. 6

1995

LITSCHAUEROVÁ, Nina: Zabudnúť na vlastné sny : Z rodinného albumu Albína Vrteľa

Nové slovo bez rešpektu, 1995, roč. 5, č. 1, s. 28 – 29

1995

VRTEĽ, Albín: Jubilant Viliam Kořínek

Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 6, s. 2

1995

VRTEĽ, Albín: Spomienky husľového pedagóga

Pamätnica Konzervatória v Bratislave 1919 – 1994, 1995, Národné osvetové centrum, s. 67 – 73

1994

URSÍNYOVÁ, Tereza: Pedagóg na prahu jubilea

Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 9, s. 4

1994

VRTEĽ, Albín: Talent je dar Boží : Fórum tolerancie

Tvorba T, 1994, roč. 4, č. 4, s. 19 – 20

1994

VRTEĽ, Albín: Konzervatórium bolo mojím životom

Hudobný život, 1994, roč. 23, č. 23 – 24, s. 11

1992

-MJ- [JURÍK, Marián]: S profesorom Vrteľom o kurze v Colminare [rozhovor]

Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 12, s. 2

1992

JURÍK, Marián: "...zbohatol som duševne..." : K jubileu prof. Albína Vrteľa

Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 13, s. 11

1992

VRTEĽ, Albín: Spomienky

Tvorba T, 1992, roč. 2, č. 10, s. 8 – 9

1991

-MJ- [JURÍK, Marián]: Prof. Albín Vrteľ do Eisenstadtu

Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 16, s. 2

1991

VRTEĽ, Albín: Tvorivosť do výchovy talentov

Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 19, s. 3

1991

VRTEĽ, Albín: Jesenné súťaže

Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 23, s. 2

1991

JURÍK, Marián: Vychovávajme tvorivé osobnosti

Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 10, s. 5

1990

URSÍNYOVÁ, Terézia: Návšteva v starom dome, alebo Husle a lýra

Slovenka, 1990, roč. 42, č. 47, s. 12 – 13

1988

VRTEĽ, Albín: Beethovenov Hradec 1988

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 16, s. 7

1987

VRBICKÁ, Eva – VRTEĽ, Albín: Deň sa mi zdá prikrátky : S prof. Albínom Vrteľom pri jeho sedemdesiatke

Práca, 19. 9. 1987, roč. 42, č. 220, s. 6

1987

PALOVČÍK, Michal: Pozdrav vďaky zaslúžilým

Pravda, 13. 7. 1987, č. 163, s. 5

1987

-R-: V službách husľovej pedagogiky : Hovoríme so zaslúžilým učiteľom Albínom Vrteľom, pedagógom bratislavského konzervatória

Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 13, s. 2

1987

-mg-: Zasievať semienka skúseností

Večerník, 1987, č. 134, s. 6 – 7

1987

PALOVČÍK, Michal: Spájať umelecké s ľudským

Nedeľná Pravda, 1987, roč. 20, č. 28, s. 6

1987

jt: K jubileu Albína Vrteľa, profesora hudby

Sloboda, 1987, roč. 42, č. 30, s. 4

1987

I. B.: Život s hudbou. K vzácnemu jubileu profesora Albína Vrteľa

Ľud, 4. 7. 1987, č. 154, s. 4

1985

VRTEĽ, Albín: Husľový pedagóg Viliam Kořínek

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 15, s. 7

1985

VRTEĽ, Albín: Beethovenov Hradec 1985

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 17, s. 1

1984

VRTEĽ, Albín: Spomienka na Krešmira Baranoviča

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 22, s. 5

1982

VRTEĽ, Albín: Niccolo Paganini

Sloboda, 1982, roč. 37, č. 49, s. 9

1981

VRTEĽ, Albín: Husľová súťaž Jeana Sibeliusa

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 3, s. 2

1977

ALBRECHT, Ján: Jubilanti

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 15, s. 7

1977

Pre a proti ...

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 19, s. 2

1976

ČÍŽIK, Vladimír: Slovenskí koncertní umelci II

Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 14

1974

Zostavil a revidoval Albín Vrteľ: Slovenská husľová tvorba

Opus, Bratislava

1973

-á-: O husliach a sláčiku

Večerník, 28. 6. 1973

1972

-á-: Profesor Albín Vrteľ v Holandsku

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 2, s. 7

1971

-á-: Štvrťstoročie so sláčikom

Večerník, 6. 2. 1971

1969

VRTEĽ, Albín: Päťdesiatročná cesta husľovej pedagogiky

Pamätnica Konzervatória v Bratislave, 1969, Tatran, s. 67 – 91

1967

VRTEĽ, Albín: Tance starých majstrov (revízia) pre husle a klavír

Supraphon, Bratislava

1967

rm: Albín Vrteľ 50-ročný. Tablety máme, ale..

Práca, 6. 7. 1967

1967

BREIER, Pavel: Život hodný Osudovej symfónie

Smena, 4. 7. 1967

1961

VRTEĽ, Albín: Zlaté husličky J. V. Dolinského

Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava

Personálna bibliografia

 • 1974

  Zostavil a revidoval Albín Vrteľ: Slovenská husľová tvorba

  Opus, Bratislava

 • 1967

  VRTEĽ, Albín: Tance starých majstrov (revízia) pre husle a klavír

  Supraphon, Bratislava

 • 1961

  VRTEĽ, Albín: Zlaté husličky J. V. Dolinského

  Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 1996

  HOLÍK, Juraj - Vrteľ, Albín: Husle s dračou hlavou : Spomienky

  Print - Servis, Bratislava

Personálna bibliografia – Monografie v zborníkoch a časopisoch

 • 1969

  VRTEĽ, Albín: Päťdesiatročná cesta husľovej pedagogiky

  Pamätnica Konzervatória v Bratislave, 1969, Tatran, s. 67 – 91

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 1995

  VRTEĽ, Albín: Jubilant Viliam Kořínek

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 6, s. 2

 • 1995

  VRTEĽ, Albín: Spomienky husľového pedagóga

  Pamätnica Konzervatória v Bratislave 1919 – 1994, 1995, Národné osvetové centrum, s. 67 – 73

 • 1994

  VRTEĽ, Albín: Konzervatórium bolo mojím životom

  Hudobný život, 1994, roč. 23, č. 23 – 24, s. 11

 • 1994

  VRTEĽ, Albín: Talent je dar Boží : Fórum tolerancie

  Tvorba T, 1994, roč. 4, č. 4, s. 19 – 20

 • 1992

  VRTEĽ, Albín: Spomienky

  Tvorba T, 1992, roč. 2, č. 10, s. 8 – 9

 • 1991

  VRTEĽ, Albín: Jesenné súťaže

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 23, s. 2

 • 1991

  VRTEĽ, Albín: Tvorivosť do výchovy talentov

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 19, s. 3

 • 1988

  VRTEĽ, Albín: Beethovenov Hradec 1988

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 16, s. 7

 • 1985

  VRTEĽ, Albín: Beethovenov Hradec 1985

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 17, s. 1

 • 1985

  VRTEĽ, Albín: Husľový pedagóg Viliam Kořínek

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 15, s. 7

 • 1984

  VRTEĽ, Albín: Spomienka na Krešmira Baranoviča

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 22, s. 5

 • 1982

  VRTEĽ, Albín: Niccolo Paganini

  Sloboda, 1982, roč. 37, č. 49, s. 9

 • 1981

  VRTEĽ, Albín: Husľová súťaž Jeana Sibeliusa

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 3, s. 2

 • 1977

  Pre a proti ...

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 19, s. 2

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2004

  Kolektív: Slovník slovenského koncertného umenia II.

  Hudobné centrum, Bratislava, s. 7

 • 1996

  PALOVČÍK, Michal: Profil autora

  Vrteľ, Albín: Husle s dračou hlavou, 1996, Bratislava, s. 173 – 174

 • 1976

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenskí koncertní umelci II

  Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 14

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2004

  URBAN, Bohumil: Hudobná história Žiliny : História Žiliny 4

  EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, s. 53

 • 2000

  KUPKOVIČ, Ladislav: Za profesorom Vrteľom [nekrológ]

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 11, s. 2

 • 2000

  PALOVČÍK, Michal: Za Albínom Vrteľom [nekrológ]

  Literárny týždenník, 2000, roč. 13, č. 41, s. 2

 • 1997

  JURÍK, Marián: Opantala ho hudba a kysucká príroda : Prof. Albín Vrteľ jubiluje

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 13 – 14, s. 14

 • 1997

  JANOTA, Igor: Zlaté husličky. Vzácne jubileum prof. Albína Vrteľa

  Slovenská republika, 8. 7. 1997, č. 155, s. 8

 • 1995

  JURÍK, Marián: Profesor Albín Vrteľ

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 23 – 24, s. 2

 • 1995

  (r): Husľový virtuóz a pedagóg : Päťdesiat rokov na pôde konzervatória

  Slovenská republika, 4. 12. 1995, roč. 2, č. 280, s. 6

 • 1995

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Zabudnúť na vlastné sny : Z rodinného albumu Albína Vrteľa

  Nové slovo bez rešpektu, 1995, roč. 5, č. 1, s. 28 – 29

 • 1994

  URSÍNYOVÁ, Tereza: Pedagóg na prahu jubilea

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 9, s. 4

 • 1992

  JURÍK, Marián: "...zbohatol som duševne..." : K jubileu prof. Albína Vrteľa

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 13, s. 11

 • 1992

  -MJ- [JURÍK, Marián]: S profesorom Vrteľom o kurze v Colminare [rozhovor]

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 12, s. 2

 • 1991

  -MJ- [JURÍK, Marián]: Prof. Albín Vrteľ do Eisenstadtu

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 16, s. 2

 • 1991

  JURÍK, Marián: Vychovávajme tvorivé osobnosti

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 10, s. 5

 • 1990

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Návšteva v starom dome, alebo Husle a lýra

  Slovenka, 1990, roč. 42, č. 47, s. 12 – 13

 • 1987

  VRBICKÁ, Eva – VRTEĽ, Albín: Deň sa mi zdá prikrátky : S prof. Albínom Vrteľom pri jeho sedemdesiatke

  Práca, 19. 9. 1987, roč. 42, č. 220, s. 6

 • 1987

  PALOVČÍK, Michal: Pozdrav vďaky zaslúžilým

  Pravda, 13. 7. 1987, č. 163, s. 5

 • 1987

  -R-: V službách husľovej pedagogiky : Hovoríme so zaslúžilým učiteľom Albínom Vrteľom, pedagógom bratislavského konzervatória

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 13, s. 2

 • 1987

  I. B.: Život s hudbou. K vzácnemu jubileu profesora Albína Vrteľa

  Ľud, 4. 7. 1987, č. 154, s. 4

 • 1987

  jt: K jubileu Albína Vrteľa, profesora hudby

  Sloboda, 1987, roč. 42, č. 30, s. 4

 • 1987

  PALOVČÍK, Michal: Spájať umelecké s ľudským

  Nedeľná Pravda, 1987, roč. 20, č. 28, s. 6

 • 1987

  -mg-: Zasievať semienka skúseností

  Večerník, 1987, č. 134, s. 6 – 7

 • 1977

  ALBRECHT, Ján: Jubilanti

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 15, s. 7

 • 1973

  -á-: O husliach a sláčiku

  Večerník, 28. 6. 1973

 • 1972

  -á-: Profesor Albín Vrteľ v Holandsku

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 2, s. 7

 • 1971

  -á-: Štvrťstoročie so sláčikom

  Večerník, 6. 2. 1971

 • 1967

  rm: Albín Vrteľ 50-ročný. Tablety máme, ale..

  Práca, 6. 7. 1967

 • 1967

  BREIER, Pavel: Život hodný Osudovej symfónie

  Smena, 4. 7. 1967

x