• 2001

    Osobnosť Kysúc

    za celoživotné dielo

    (in memoriam)

x