• 1932

  pracovník v hudobnom oddelení Čs. rozhlasu v Bratislave

 • 1941 – 1945

  dramaturg Slovenského ľudového divadla v Nitre, súčasne hudobný expert Čs. rozhlasu v Bratislave

 • 1945 – 1948

  riaditeľ Hudobnej komory v Bratislave

 • 1951

  dizertačná práca Vývoj realizmu a harmonického myslenia v tvorbe Eugena Suchoňa

 • 1953 – 1958

  archivár Zväzu slovenských skladateľov, neskôr vedúci Hudobnoinformačného strediska pri Slovenskom hudobnom fonde v Bratislave

 • 1979

  prvý predseda Slovenskej sekcie Novej Bachovej spoločnosti pri Zväze slovenských skladateľov, iniciátor Bachovského festivalu v Bratislave, člen direktória Medzinárodnej Bachovej spoločnosti v Lipsku, člen Spoločnosti pre hudobný výskum v Kasseli, Spoločnosti pre hudobnú vedu v Bazileji vo Švajčiarsku

Ernest Zavarský je jeden zo zakladateľov modernej slovenskej hudobnej historiografie a nestor slovenskej muzikológie.

Vypracoval heslá o slovenskej hudbe pre nemeckú encyklopédiu Musik in Geschichte und Gegenwart, Jugoslovensku muzičku enciklopediju, chorvátsku encyklopédiu a bol ich najplodnejším prispievateľom. Kultúrnu verejnosť zaujali nielen kritiky hudobné, ale aj kritiky divadelné, ako uznávaný organológ projektoval niekoľko desiatok návrhov organov (zvukových i výtvarných). Je autor rozsiahlej organovej reformy na Slovensku ako aj veľkých monografií o Jánovi Levoslavovi Bellovi a Johannovi Sebastianovi Bachovi.

Študoval na gymnáziu, hudobnú vedu, skladbu, klavír, organ v Innsbrucku, Mníchove, Krakove, psychológiu a dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, absolvoval JAMU v Brne.

Prednášal na univerzitách v Lipsku, Berlíne, Varšave, Drážďanoch, Kolíne nad Rínom a i., prednášal o súčasnej slovenskej hudbe, folklóre a Bachovcoch v Bratislave.

x