• 2020

  Cena Frica Kafendu

  za vynikajúce interpretačné výkony doma i v zahraničí

 • 2013

  Študentská osobnosť Slovenska

  v kategórii Kultúra a umenie

 • 2012

  Medzinárodná spevácka súťaž Ad honorem Mozart, Praha (CZ)

  1. miesto

 • 2010

  Medzinárodná spevácka súťaž G. F. Händla, Eger (HU)

  1. miesto a Cena Dohnányi Symphony Orchestra na koncertnú spoluprácu v roku 2010/2011

 • 2009

  Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti, Vráble (SK)

  1. miesto v kategórii do 33 rokov

 • 2009

  Medzinárodná spevácka súťaž duchovnej a koncertnej hudby, Olomouc (CZ)

  1. miesto v kategórií B s titulom „absolútny víťaz súťaže“, Cena riaditeľa Filharmónie Brno a Cena šéfdirigenta Filharmonického zboru Brno na sólovú spoluprácu v koncertnej sezóne 2009/2010

 • 2008

  Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava (SK)

  2. cena v 1. kategórii a Cena Hudobného centra

 • 2008

  Spevácka súťaž duchovnej a koncertnej hudby, Kroměříž (CZ)

  1. miesto v kategórii do 24 rokov a Cena nadácie OSA

 • 2007

  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

  1. miesto

 • 2007

  Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (CZ)

  3. cena v kategórii Junior, 1. cena v kategórii Pieseň, Cena hajtmana Karlovarského kraja a Cena Spoločnosti a Nadácie Antonína Dvořáka za najlepšiu interpretáciu Dvořákových piesní

 • 2006

  Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti, Vráble (SK)

  1. miesto v kategórii do 24 rokov, a samostatná cena za najlepšiu interpretáciu barokovej skladby

x